SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchNízke teplotyVietor Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

29 JAN 2017

SHMÚ upozornil na prekročenie informačného prahu pre častice PM10 v Žiline

OVZDUŠIE | 29.1.2017 | SPRÁVA | JANA KRAJČOVIČOVÁ, MARTIN KREMLER, LADISLAV ČARACKÝ

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 vydáva signál „UPOZORNENIE“. Slovenský hydrometeorologický ústav informuje verejnosť o zvýšených  hodinových  koncentráciách prachových častíc PM10 na automatickej meracej stanici Žilina, Obežná ulica.

Z tohto dôvodu SHMÚ vydal dnes (nedeľa, 29. januára 2017)  signál „UPOZORNENIE“ (1. stupeň smogovej situácie.)  Signál bol vydaný po nameraní prekročenia prahu 100 µg.m-3 dva po sebe nasledujúce dni a pri predpoklade rastúceho trendu koncentrácií prachových častíc PM10 v ovzduší.

 

Na základe nameraných údajov zverejnených na http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis_map_pm10&p=PM10 a predpokladanej stúpajúcej tendencie prekročení koncentrácií denného priemeru PM10 nad 100μg/m3 SHMÚ zverejnil informácie „Signál upozornenia a výstrahy pre častice PM10 v zmysle Vyhlášky č. 244/2016 Z.z.  

 

Obec

Monitorovacia stanica

Typ
signálu

1. deň 27.1.2017

Priemerná 24 h koncentrácia 
[µg.m-3]

2. deň 28.1.2017

Priemerná 24 h koncentrácia 
[µg.m-3]

Rastúci trend 

Žilina

Obežná

Upozornenie

101

124

áno

 

 

 

 

 

 

 

1.  PREDPOVEĎ Na nasledujúce POPOLUDNIE/DEŇ/dni

1.1 Geografická oblasť očakávaných prekročení informačného prahu

Stredné a východné Slovensko

1.2 Očakávaná zmena v znečistení

SHMÚ vyhlásil signál „UPOZORNENIE“ na smogovú situáciu pre mestá Košice, Ružomberok a Martin. Na týchto miestach pretrvávajú nepriaznivé podmienky pre rozptyl častíc PM10. Slovensko je stále pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše a podľa meteorologickej prognózy nie je predpoklad výraznejšieho zlepšenia rozptylových podmienok dnes a zajtra. Predpoklad zlepšenia by malo nastať snežením v utorok poobedňajších hodinách pre sever stredného Slovenska  a v stredu pre východné Slovensko.

PREDPOVEĎ ZNEČISTENIA

Podľa predpovede počasia by malo prísť v priebehu utorka k miernemu zlepšeniu rozptylovej situácie a je predpoklad, že signál „UPOZORNENIE“ bude v priebehu dňa zrušený.

 

2.   Informácie o dotknutej skupine populácie, možných zdravotných účinkoch a

odporúčanom správaní

 

PM10 – frakcia suspendovaných častíc, ktoré prejdú zariadením selektujúcim častice  s aerodynamickým priemerom 10 µm s 50% účinnosťou, ktoré môžu mať akútne i chronické účinky na zdravie.

2.1 Informácia o rizikových skupinách obyvateľstva

 

K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.

 

2. 2 Opis možných účinkov

 

Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu informačného prahu (100 µg.m-3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest.

Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu.

 

2.3  Odporúčané predbežné opatrenia, ktoré by mala dotknutá skupina obyvateľstva vykonať

 

Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší považujeme za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia:

  • obmedziť dobu pobytu vonku

  • skrátiť vetranie obytných miestností

  • obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity)

  • nevykonávať aktivity, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia napr. (natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie, fajčenie, voľné spaľovanie)

Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú koncentrácie častíc PM10 v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú exponovaní jedinci.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑