Aktuality SHMÚ

30 JAN 2017

Prekročenie informačného prahu pre častice PM10 v Prievidzi, Jelšave, vo Veľkej Ide a v Prešove

OVZDUŠIE | 30.1.2017 | SPRÁVA | JANA KRAJČOVIČOVÁ, MARTIN KREMLER, LADISLAV ČARACKÝ

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 vydáva signál „UPOZORNENIE“. Slovenský hydrometeorologický ústav informuje verejnosť o zvýšených  hodinových  koncentráciách prachových častíc PM10 na automatickej meracej stanici v Prievidzi, Jelšave, vo Veľkej Ide a v Prešove.

Z tohto dôvodu SHMÚ vydal dnes (pondelok, 30. januára 2017)  signál „UPOZORNENIE“. (1. stupeň smogovej situácie.)  Signál bol vydaný po nameraní prekročenia prahu 100 µg.m-3 dva po sebe nasledujúce dni a pri predpoklade rastúceho trendu koncentrácií prachových častíc PM10 v ovzduší.

 

Na základe nameraných údajov zverejnených na http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis_map_pm10&p=PM10 a predpokladanej stúpajúcej tendencie prekročení koncentrácií denného priemeru PM10 nad 100μg/m3 SHMÚ zverejnil informácie „Signál upozornenia a výstrahy pre častice PM10 v zmysle Vyhlášky č. 244/2016 Z.z.  

 

Obec

Monitorovacia stanica

Typ
signálu

1. deň 28.1.2017

Priemerná 24 h koncentrácia 
[µg.m-3]

2. deň 29.1.2017

Priemerná 24 h koncentrácia 
[µg.m-3]

Rastúci trend 

Prievidza

Malonecpalska

Upozornenie

129

130

áno

Handlová

Moravianska cesta

 

143

161

nie

Jelšava

Jesenského

Upozornenie

114

145

áno

Veľká Ida

Letná

Upozornenie

105

154

áno

Krompachy

SNP

 

124

151

nie

Prešov

Arm.gen.Ľ.Svobodu

Upozornenie

117

135

áno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   PREDPOVEĎ NA NASLEDUJÚCE POPOLUDNIE/DEŇ/dni

1.1 Geografická oblasť očakávaných prekročení informačného prahu

Stredné a východné Slovensko

1.2  Očakávaná zmena v znečistení

SHMÚ vyhlásil signál „UPOZORNENIE“ na smogovú situáciu pre mestá Prievidza, Jelšava, Veľká Ida, Prešov. Na týchto miestach pretrvávajú nepriaznivé podmienky pre rozptyl častíc PM 10 . Slovensko je stále pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše a podľa meteorologickej prognózy nie je predpoklad výraznejšieho zlepšenia rozptylových podmienok dnes a zajtra. Predpoklad zlepšenia by malo nastať snežením v utorok poobedňajších hodinách pre sever stredného Slovenska  a v stredu pre východné Slovensko.

1.3   PREDPOVEĎ ZNEČISTENIA

Podľa predpovede počasia by malo prísť v priebehu utorka k miernemu zlepšeniu rozptylovej situácie a je predpoklad, že signál „UPOZORNENIE“ bude v priebehu dňa zrušený.

2     Informácie o dotknutej skupine populácie, možných zdravotných účinkoch a odporúčanom správaní

PM10 – frakcia suspendovaných častíc, ktoré prejdú zariadením selektujúcim častice  s aerodynamickým priemerom 10 µm s 50% účinnosťou, ktoré môžu mať akútne i chronické účinky na zdravie.

2.1  Informácia o rizikových skupinách obyvateľstva

K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.

2.2  Opis možných účinkov

Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu informačného prahu (100 µg.m-3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest.

Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu.

2.3  Odporúčané predbežné opatrenia, ktoré by mala dotknutá skupina obyvateľstva vykonať

Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší považujeme za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia:

  • obmedziť dobu pobytu vonku

  • skrátiť vetranie obytných miestností

  • obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity)

  • nevykonávať aktivity, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia napr. (natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie, fajčenie, voľné spaľovanie)  

Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú koncentrácie častíc PM10 v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú exponovaní jedinci.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑