Aktuality SHMÚ

31 JAN 2017

Prekročenie informačného prahu pre častice PM10 v Humennom, Strážskom a vo Vranove nad Topľou

OVZDUŠIE | 31.1.2017 | SPRÁVA | JANA KRAJČOVIČOVÁ, MARTIN KREMLER, LADISLAV ČARACKÝ

Riadiace stredisko smogového varovného systému pre PM10 vydáva signál „UPOZORNENIE“. Slovenský hydrometeorologický ústav informuje verejnosť o zvýšených  hodinových  koncentráciách prachových častíc PM10 na automatickej meracej stanici v  Humennom, Strážskom a vo Vranove nad Topľou .

Z tohto dôvodu SHMÚ vydal dnes (utorok, 31. januára 2017)  signál „UPOZORNENIE“. (1. stupeň smogovej situácie.)  Signál bol vydaný po nameraní prekročenia prahu 100 µg.m-3 dva po sebe nasledujúce dni a pri predpoklade rastúceho trendu koncentrácií prachových častíc PM10 v ovzduší. Na základe nameraných údajov zverejnených na http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis_map_pm10&p=PM10, a predpokladanej stúpajúcej tendencie prekročení koncentrácií denného priemeru PM10 nad 100μg/m3 SHMÚ zverejnil informácie „Signál upozornenia a výstrahy pre častice PM10 v zmysle Vyhlášky č. 244/2016 Z.z.  

 

Obec

Monitorovacia stanica

Typ
signálu

1. deň 29.1.2017

Priemerná 24 h koncentrácia 
[µg.m-3]

2. deň 30.1.2017

Priemerná 24 h koncentrácia 
[µg.m-3]

Rastúci trend 

Humenné

Nám. slobody

Upozornenie

132

160

 

Strážske

Mierová

Upozornenie

133

162

 

Vranov nad Topľou

M. R. Štefánika

Upozornenie

121

160

 

 

1    Predpoveď na nasledujúce  POPOLUDNIE/DEŇ/dni

1.1  Geografická oblasť očakávaných prekročení informačného prahu

Stredné a východné Slovensko.

1.2   Očakávaná zme na v znečistení

SHMÚ vyhlásil signál „UPOZORNENIE“ na smogovú situáciu pre mestá Humenné, Strážske a Vranov nad Topľou. Na týchto miestach pretrvávajú nepriaznivé podmienky pre rozptyl častíc PM10. Slovensko je stále pod vplyvom rozsiahlej tlakovej výše a podľa meteorologickej prognózy je predpoklad zlepšenia rozptylovej situácie dnes poobede pre stredné Slovensko a v stredu pre východné Slovensko rozsiahlym snežením alebo zrážkami.

1. 3 Predpoveď znečistenia

       Podľa predpovede počasia by malo prísť v priebehu utorka k miernemu zlepšeniu rozptylovej situácie a je predpoklad, že signál „UPOZORNENIE“          bude v priebehu dňa zrušený. 

2    Informácie o dotknutej skupine populácie, možných zdravotných účinkoch a odporúčanom správaní  

PM10 – frakcia suspendovaných častíc, ktoré prejdú zariadením selektujúcim častice  s aerodynamickým priemerom 10 µm s 50% účinnosťou, ktoré môžu mať akútne i chronické účinky na zdravie. 

2.1   Informácia o rizikových skupinách obyvateľstva

K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.  

2.2    Opis možných účinkov

Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu informačného prahu (100 µg.m-3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest.

Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu.

2.3   Odporúčané predbežné opatrenia, ktoré by mala dotknutá skupina obyvateľstva vykonať

Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší považujeme za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia:

  • obmedziť dobu pobytu vonku

  • skrátiť vetranie obytných miestností

  • obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity)

  • nevykonávať aktivity, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia napr. (natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie, fajčenie, voľné spaľovanie)

Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú koncentrácie častíc PM10 v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú exponovaní jedinci. 

 skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑