SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchPrízemný mráz Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

09 MAR 2017

SHMÚ vydáva svoje periodikum od roku 1998

SHMÚ | 9.3.2017 | SPRÁVA | NORBERT POLČÁK

Slovenský hydrometeorologický ústav vydáva Meteorologický časopis od roku 1998. Je to vedecké a odborné periodikum so zameraním na všetky oblasti meteorológie, klimatológie, hydrológie a príbuzných vedných disciplín.

Časopis uverejňuje pôvodné vedecké práce, prehľadové články a krátke odborné príspevky domácich aj zahraničných autorov. Všetky vedecké príspevky sú recenzované, každý mini­málne dvomi recenzentmi. Recenzie sú anonymné. Články sa publikujú v  anglickom, slovenskom a českom jazyku. Časopis je prístupný pre širokú verejnosť aj na našej webovej stránke, za obdobie rokov 1998 až 2003 v podobe abstraktov, od roku 2004 v plnom znení.

Vedecké a odborné príspevky je možné posielať na e-mailovú adresu norbert.polcak@shmu.sk a kópiu na adresu katarina.pukancikova@shmu.sk

Redakčná rada časopisu pracuje v nasledovnom zložení:

Predseda

Norbert Polčák, SHMÚ, Bratislava

Technická redaktorka

Katarína Pukančíková, SHMÚ, Bratislava

Členovia

Jan Bednář, MFF UK, Praha
Martin Benko, SHMÚ, Bratislava
Rudolf Brázdil, MU, Brno   
Kamila Hlavčová, STU, Bratislava
Branislav Chvíla, SHMÚ, Bratislava
Martin Kremler, SHMÚ, Bratislava
Milan Lapin, FMFI UK, Bratislava
Oľga Majerčáková, SHMÚ, Bratislava
Igor Matečný, PriF UK, Bratislava
Irena Michlíková, SHMÚ, Bratislava
Jozef Minďáš, SEVS, Skalica 
Pavol Nejedlík, SAV, Bratislava
Vladimír Pastirčák, SHMÚ, Bratislava
Jana Poórová, SHMÚ, Bratislava
Anna Pribullová, SHMÚ, Gánovce
Zora Snopková, SHMÚ, Banská Bystrica
Ján Szolgay, STU, Bratislava
Bernand Šiška, SPU, Nitra
Štefan Škulec, SHMÚ, Bratislava
Jaroslav Škvarenina, TU, Zvolen
Pavel Šťastný, SHMÚ, Bratislava
Radim Tolasz, ČHMÚ, Ostrava
Milan Trizna, PriF UK, Bratislava
Jozef Vivoda, SHMÚ, Bratislava
Pavol Zaujec, SHMÚ, Bratislavaskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑