Aktuality SHMÚ

04 APR 2017

Zaujímavé zmeny vlahových podmienok v minulom týždni

KLIMATOLÓGIA | 4.4.2017 | ANALÝZA | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA

V uplynulom týždni sme zaznamenávali prevažne veľmi teplé a slnečné počasie. S výnimkou štvrtka dosahoval slnečný svit hodnoty nad 10 hodín. Na východe krajiny bolo o niečo menej slnečného svitu aj v pondelok. Vďaka tomu sa maximálne teploty vzduchu na väčšine územia pohybovali nad 20 °C, predovšetkým počas víkendu. V nedeľu sme zaznamenali dokonca prvý letný deň (Tmax ≥ 25 °C) v tomto roku. Cez víkend sa rozfúkal aj vietor, čo vytvorilo ideálne podmienky pre vysoký výpar, ktorý dosahoval na Podunajskej a Záhorskej nížine 4 až 5 mm/deň, ojedinele aj nad 5 mm/deň (napr. Kuchyňa – 5,8 mm/deň). Na druhej strane, zrážky takmer úplne absentovali a výnimkou ojedinelých prehánok do 1 mm. Práve tieto podmienky spôsobili výraznú zmenu z hľadiska nielen meteorologického, ale aj pôdneho sucha.

Pri meteorologickom suchu využívame najmä dva indexy: štandardizovaný zrážkový index (SPI) a štandardizovaný zrážkový a evapotranspiračný index (SPEI). Kým SPI sleduje množstvo zrážok za posledných 30 dní v porovnaní s rovnakým obdobím v minulosti (1981 - 2010), SPEI sleduje rovnaký vzťah, avšak jednoduchej vlahovej bilancie (rozdiel zrážky mínus potenciálna evapotranspirácia). Potenciálna evapotranspirácia je pritom maximálny možný výpar za daných atmosférických podmienok, ktorý by nastal, ak by voda nebola limitujúcim faktorom, čiže ak by jej nebolo obmedzené množstvo dostupné na výpar. Reálna evapotranspirácia je preto veľmi často nižšia než potenciálna. V období teplého polroka je úloha výparu vo vlahovej bilancii veľmi dôležitá, predovšetkým v teplých oblastiach Slovenska. To spôsobuje, že priebeh indexov SPI a SPEI sa mimo chladného obdobia líši a SPEI je preto vhodnejší práve kvôli zohľadňovaniu výparovej zložky. Práve v dôsledku vysokého výparu a absencii zrážok monitorujeme momentálne na viacerých miestach Slovenska mierne suché až veľmi suché podmienky (http://www.shmu.sk/sk/?page=2161). Zasiahnuté je západné (najmä Podunajská a Záhorská nížina, Obr.1), ale aj východné Slovensko (najmä Košická kotlina, Obr. 2).

Monitoring pôdneho sucha, v rámci projektu Intersucho, sa zameriava na hodnotenie množstva vody v pôde do hĺbky 100 cm. Okrem atmosférických podmienok tu výskyt sucha významne ovplyvňuje typ pôdy. Piesčité pôdy horšie zadržiavajú vodu a rýchlejšie presychajú, preto sú náchylnejšie na výskyt sucha. Naopak ťažké, ílovité pôdy zadržiavajú vodu veľmi dobre, a len pomaly presychajú. Je taktiež dôležité si uvedomiť, že nestačí sledovať len povrch pôdy (hornú 5-centimetrovú vrstvu). Koreňový systém rastlín totiž siaha do rôznej hĺbky. Rovnako tak sú odolné voči určitej miere nedostatku vlahy. Každá rastlina má totiž prirodzenú ekologickú valenciu, teda rozsah podmienok, v ktorých dokáže prežiť. V miernych šírkach je klíma obzvlášť premenlivá, preto sú aj ekosystémy do istej miery pripravené odolať suchu. Problém je najmä pri dlhodobom pretrvávaní nedostatku vlahy v pôde. Ak si pozrieme mapy relatívnej vlhkosti pôdy za posledné dva týždne vidíme (Obr. 3), že až vyššie popísaný charakter počasia spôsobil, že zaznamenávame výrazný pokles pôdnej vlhkosti (predovšetkým v horných 40 cm pôdy), ktorá na juhozápade Slovenska je na hranici bodu zníženej dostupnosti a na Záhorí sú jej hodnoty už pod touto hranicou.  To dobre korešponduje s podmienkami monitorovanými aj pri meteorologickom suchu. Keďže tieto suché podmienky pretrvávajú zatiaľ pomerne krátko, postupne narastajúci deficit vlahy sa zatiaľ výrazne neprejavil na zakorenených rastlinách. Ak však bude tento stav dlhodobo pretrvávať, poškodenie vplyvom sucha sa môže stať reálnym. Problémy však môžu nastať oveľa skôr na územiach s jarným výsevom. Semená sú totiž veľmi plytko, do 5 cm od povrchu, a táto vrstva je momentálne výrazne presušená. Podmienky pre klíčenie sú preto výrazne sťažené.

Obr. 1 Priebeh indexov SPI a SPEI na stanici Kuchyňa (hore) a Nitra (dole) za posledných 60 dní

Obr. 2 Priebeh indexov SPI a SPEI na stanici Košice za posledných 60 dní

Obr. 3 Relatívna vlhkosť pôdy v rôznych hĺbkach pôdneho profilu k 26.3.2017 (vľavo) a k 2.4.2017 (vpravo)skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑