SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchPrízemný mrázNízke teploty Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z topiaceho sa snehu a dažďa Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

20 JÚN 2017

Tohtoročná jar bola veľmi teplá a na juhozápade Slovenska aj suchá

KLIMATOLÓGIA | 20.6.2017 | ANALÝZA | ODBOR KLIMATOLOGICKÁ SLUŽBA

Podľa údajov americkej NASA bol máj 2017 globálne druhý najteplejší za posledných aspoň 137 rokov (+0,88 °C v porovnaní s obdobím 1951-1980; podľa údajov NOAA bol máj 2017 tretí najteplejší od roku 1880; porovnanie s obdobím 1981-2010 aj pre Európu). Ako historicky druhé najteplejšie aspoň od roku 1880 [globálne] skončilo aj obdobie mesiacov marec-máj 2017, pričom tento rok je zatiaľ historicky druhý najteplejší, hneď za rokom 2016. Nadnormálne teplý máj a veľmi teplú jar má za sebou aj väčšia časť európskeho kontinentu, vrátane Slovenska, pričom na juhozápade nášho územia bola jar aj pomerne suchá.

Teplota vzduchu

Máj 2017 bol na väčšine územia Slovenska teplotne nadnormálny, s odchýlkami od +0,5 °C (Slovenský Grob) do +2,5 °C (Žihárec), a priemernou územnou odchýlkou +1,7 °C v porovnaní s normálom 1961-1990 (Obr. 1 vľavo). V porovnaní s teplejším normálom 1981-2010 bol uplynulý mesiac teplotne normálny s priemernou územnou odchýlkou +0,8 °C (od 0,0 °C v Dolných Plachtinciach do +1,7 °C v Žihárci). Máj bol relatívne najteplejší na krajnom juhozápade Slovenska, v centrálnej a severnej časti Podunajskej nížiny, na Hornej Nitre a na krajnom východe Slovenska, relatívne najchladnejší na juhu stredného Slovenska (Obr. 2). V Hurbanove skončil máj ako nadnormálne teplý s odchýlkou +1,7 °C (priemerná mesačná teplota vzduchu: 17,3 °C), čím výrazne zaostal za mimoriadne teplými májmi z rokov 1958 (+3,8 °C) a 2003 (+3,6 °C; Obr. 4). Z priebehu dennej priemernej, maximálnej a minimálnej teploty vzduchu vidieť, že počas mája sa vyskytlo len jedno teplotne podnormálne obdobie (okolo 10.5.), zatiaľ čo posledná pentáda bola výrazne nadnormálna (Obr. 3).

Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej (11,2 °C), najvyššia v Bratislave na letisku (17,3 °C) a v Žihárci (17,8 °C). Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v máji od 0,0 °C (Lomnický štít) do 3,6 °C (Chopok). Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských polôh (Lomnický štít, -14,6 °C dňa 10.5.), bolo zaznamenané v Vernári (-6,1 °C, dňa 10.5.), najvyššie maximum v Slovenskom Grobe (33,4 °C, dňa 30.5.) a Moravskom Sv. Jáne (33,3 °C, dňa 30.5.).

Prvý tropický deň (Tmax ≥ 30 °C) bol v tomto roku zaznamenaný na stanici v Holíči, a to dňa 29.5.2017, kedy maximálna denná teplota vzduchu bola 30,4 °C. V priebehu nasledujúceho dňa, 30.5.2017, bol tropický deň zaznamenaný na minimálne 27 meteorologických staniciach na Slovensku. Celkovo sa v priebehu mája vyskytli 3 tropické dni (29.5.-31.5.2017). Máj bol pozoruhodný aj počtom letných dní (Tmax ≥ 25 °C), ktorý bol väčšinou nadpriemerný (ich výskyt prevládal najmä v období od 12.5. do 31.5.2017). Najviac letných dní sme zaznamenali na staniciach v Žihárci (15), Podhájska (15) a Dolné Plachtince (15). V priebehu uplynulého mesiaca sa vyskytlo aj niekoľko mrazových dní (Tmin < 0 °C), dňa 10.5.2017 dokonca aj na mnohých miestach južného a juhozápadného Slovenska, pričom v kotlinách stredného a východného Slovenska mrzlo aj v dňoch 1.5., 9.5. a 11.5.2017.

Tohtoročná jar (marec – máj 2017) bola ako celok teplotne mimoriadne nadnormálna, s priemernou územnou odchýlkou od normálu 1961-1990 +1,6 °C (+1,1 °C od normálu 1981-2010; Obr. 1 vpravo), pričom skončila ako 3. až 8. najteplejšia aspoň od roku 1951 (v Hurbanove 6. najteplejšia aspoň od roku 1900 s priemernou sezónnou teplotou 12,2 °C). Jar bola relatívne najteplejšia na krajnom juhozápade Slovenska a v centrálnej časti Podunajskej nížiny, naopak najchladnejšia na severozápade Slovenska a vo vysokých horských polohách (Tatry; Obr. 5). Relatívne najteplejším mesiacom tohtoročnej jari bol marec, ktorý skončil s priemernou odchýlkou +3,7 °C (v porovnaní s normálom 1961-1990) ako druhý až tretí najteplejší marec aspoň od roku 1951. V Hurbanove s priemernou teplotou +9,0 °C bol marec 2017 druhý najteplejší aspoň od roku 1900, zaradil sa za historicky najteplejší marec z roku 2014. Relatívne najchladnejším mesiacom bol naopak apríl 2017 s priemernou odchýlkou -0,2 °C [podrobnejšia analýza apríla 2017].

Veľmi zaujímavý pohľad na dlhodobý vývoj odchýlok priemernej mesačnej (marec-máj) a sezónnej (jar) teploty vzduchu na 11 vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období 1951-2017 ponúka Obr. 6. Na príklade tohto spracovania vidieť aj to, že po roku 1998 prevládajú na Slovensku teplé až veľmi teplé jarné obdobia.

Atmosférické zrážky

Aj napriek tomu, že atmosférické zrážky sa v priebehu mája vyskytovali pomerne pravidelne (predovšetkým vo forme prehánok a búrok), uplynulý mesiac ako celok bol zrážkovo podpriemerný (83 % dlhodobého priemeru 1901-2000). Najmenej pršalo na západnom Slovensku (37 %; 25 mm), kde zrážkový deficit dosiahol až -42 mm. Máj 2017 tak prispel k zvýšeniu kumulatívneho vlahového deficitu, ktorý dosiahol ku koncu mája 2017 v niektorých oblastiach na krajnom juhozápade takmer 130 mm (napr. oblasť Bratislavy; Obr. 7). Najviac zrážok v priebehu mája spadlo v oblasti Tatranskej Javoriny (155 mm; 140 % normálu 1961-1990).

K výraznému kontrastu v celkových mesačných úhrnoch zrážok medzi západom a východom SR dopomohli najmä prehánky a búrky, ktorých výskyt sa sústredil predovšetkým vo východnej polovici územia Slovenska. Búrky sme pritom zaznamenali až počas 15 dní v máji (v marci 4 a v apríli 8 dní), pričom najviac búrok sme pozorovali v dňoch 3.5., 23.5. a 30.5.2017. Snehová pokrývka sa v priebehu mája vyskytovala už len v najvyšších horských polohách Vysokých (Lomnický štít) a Nízkych Tatier (Chopok), pričom jej celková výška sa počas uplynulého mesiaca pomaly znižovala (na Lomnickom štíte z 296 cm dňa 1.5. na 155 cm dňa 31.5.; na Chopku z 105 cm dňa 1.5. na nesúvislú pokrývku dňa 15.5.).

Jar 2017 bola z hľadiska sezónneho úhrnu atmosférických zrážok normálna (Obr. 8 vpravo). Významne k tomu prispel predovšetkým apríl, ktorý bol v severných oblastiach Slovenska miestami až mimoriadne zrážkovo nadnormálny. Ostatné dva jarné mesiace boli zrážkovo podpriemerné, najmä na západe a juhozápade Slovenska, kde prevládali v priebehu jari (ale aj obdobia od začiatku roka) suché podmienky s postupne rastúcim vlahovým deficitom.

Slnečný svit

Suma trvania slnečného svitu bola v máji nadnormálna a bola v rozmedzí od 96 % (Kamenica nad Cirochou; 229 hodín) do 140 % (Sliač; 285 hodín) mesačného normálu 1961-1990. Absolútne najvyššiu mesačnú sumu dosiahol slnečný svit na staniciach Hurbanovo (299 hodín) a Bratislava-Koliba (295 hodín).

Jar 2017 bola z pohľadu sezónnej sumy trvania slnečného svitu nadnormálna, pričom sa pohybovala v intervale od 108 % (Košice-letisko; 520 hodín) do 130 % (Sliač; 495 hodín). Medzi obdobia s najvyššími dennými sumami slnečného svitu patrili druhá a tretia dekády marca, začiatok apríla, a aj záver mája 2017.

Zdroje: KMIS SHMÚ, Bulletin MaKIntersuchoWMO/DWDNOAANCEPKNMI, NASA

Obr. 1: (vľavo) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v máji 2017 od normálu 1961-1990 a 1981-2010 na vybraných meteorologických staniciach; (vpravo) odchýlka priemernej teploty vzduchu za jar 2017 od normálu 1961-1990 a 1981-2010 [Obr. 1a, Obr. 1b]

Obr. 2: Priestorové rozloženie odchýlky priemernej mesačnej teploty vzduchu na Slovensku v máji 2017 (v porovnaní s normálu 1981-2010); priemerná mesačná teplota vzduchu v máji 2017 v porovnaní s normálom 1961-1990 je k dispozícii tu [Obr. 2]

Obr. 3Vývoj odchýlky priemernej dennej teploty vzduchu, resp. maximálnej a minimálnej teploty vzduchu na vybraných meteorologických staniciach (Bratislava-Koliba, Hurbanovo, Oravská Lesná, Košice-letisko) v porovnaní s normálom 1961-1990 (resp. 1981-2010) v období od 1.1. do 31.5.2017 [Obr. 3]

Obr. 4: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v máji v Hurbanove od normálu 1961-1990 v období 1900-2017 [Obr. 4]

Obr. 5: Priestorové rozloženie odchýlky priemernej sezónnej teploty vzduchu na Slovensku za jar 2017 v porovnaní s normálom 1961-1990 (vľavo) a 1981-2010 (vpravo) [Obr. 4a, Obr. 4b]

Obr. 6: Odchýlka priemernej mesačnej (marec-máj) a sezónnej (jar) teploty vzduchu od normálu 1961-1990 na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období 1951-2017 [Obr. 6]  

Obr. 7: Kumulatívne množstvo atmosférických zrážok vyjadrené prebytkom (+)/deficitom (-) zrážok za mesiace január až máj 2017 (v porovnaní s normálom 1961-1990) [Obr. 7]

Obr. 8: Úhrn atmosférických zrážok na Slovensku v mesiacoch január až máj 2017 (vľavo) a jar 2017 (vpravo) v % normálu 1961-1990 [Obr. 8a, Obr. 8b]

Obr. 9: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v Európe v máji 2017 (vľavo hore) a za jar 2017 (vpravo hore) v porovnaní s normálom 1961-1990; úhrn atmosférických zrážok v Európe v % normálu 1961-1990 v máji 2017 (vľavo dole) a za jar 2017 (vpravo dole); podľa údajov WMO/DWD [Obr. 9a, Obr. 9b]

Obr. 10Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu vo svete (vľavo) a v Európe (vpravo) v máji 2017 v porovnaní s normálom 1981-2010, podľa reanalýzy NCEP [Obr. 10]