SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Nízke teplotySnehové jazyky a závejeSneženie Zobraziť výstrahy

SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

17 JÚL 2017

Druhý najteplejší jún v histórii meteorologických meraní na Slovensku

KLIMATOLÓGIA | 17.7.2017 | ANALÝZA | ODBOR KLIMATOLOGICKÁ SLUŽBA

Jún 2017 bol na Slovensku historicky druhý najteplejší aspoň od roku 1951 (v Hurbanove aspoň od roku 1900), teplejšie bolo len v roku 2003. Vzhľadom na nedostatok atmosférických zrážok, ďalším významným rysom uplynulého mesiaca bol pokračujúci a prehlbujúci sa vlahový (zrážkový) deficit na západnom a juhozápadnom Slovensku. Veľmi teplý jún bol zaznamenaný aj v prevažnej časti Európy (s výnimkou severnej a východnej časti kontinentu), pričom v niektorých regiónoch Francúzska, Švajčiarska, Talianska a Balkánu dosiahla odchýlka priemernej júnovej teploty aj viac ako +4,0 °C, v Španielsku dokonca viac ako +5,0 °C (od normálu 1961-1990; porovnanie s normálom 1981-2010 je k dispozícii tu). Podľa predbežných údajov americkej NASA bol jún 2017 globálne štvrtý najteplejší aspoň od roku 1880, podľa japonskej JMA tretí najteplejší aspoň od roku 1891. WMO vo svojej mesačnej správe hodnotí výskyt viacerých pozoruhodných klimatických anomálii, vrátane významnej vlny horúčav, ktorá v priebehu júna zasiahla niekoľko krajín západnej a juhozápadnej Európy a v druhej polovici mesiaca aj Slovensko (operatívne hodnotenie NOAA). Naopak, relatívne chladnejší a zrážkovo významne nadnormálny jún (v dôsledku prevládajúceho cyklonálneho charakteru počasia) bol pozorovaný v európskej časti Ruska.

Teplota vzduchu

Jún 2017 bol na území Slovenska silne až mimoriadne teplotne nadnormálny, s priemernou územnou odchýlkou +3,2 °C v porovnaní s normálom 1961-1990 (dT v intervale od +1,9 °C v Medzilaborciach do +4,5 °C v Kráľovej pri Senci), resp. +2,5 °C v porovnaní s normálom 1981-2010 (dT v intervale od +1,2 °C v Medzilaborciach do +3,8 °C v Žihárci, Obr. 1 vľavo). Uplynulý mesiac bol relatívne najteplejší na západe a juhozápade, naopak najchladnejší na krajnom severovýchode a východe Slovenska (Obr. 1 vpravo). Na väčšine meteorologických staníc skončil jún 2017 ako druhý až tretí najteplejší od začiatku meteorologických meraní, v Hurbanove ako druhý najteplejší aspoň od roku 1900 (Obr. 2 vľavo). Teplejšie bolo v júni len v roku 2003 (na severe a východe aj v roku 1964). Na staniciach Sliač a Poprad to bol dokonca najteplejší jún aspoň od roku 1951. [Za zmienku stojí aj skutočnosť, že druhý najteplejší jún aspoň od roku 1961 zaznamenali aj v Českej republike.] Ako teplotne silne nadnormálny hodnotíme aj prvý polrok 2017 (január až jún; dt v Hurbanove +1,1 °C od normálu 1961-1990; Obr. 2 vpravo). Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej (15,7 °C) a v Telgárte (15,7 °C), najvyššia v Bratislave na letisku, v Žihárci a v Kráľovej pri Senci (všade 22,7 °C). Vo vysokých horských polohách bola priemerná mesačná teplota vzduchu v júni 4,5 °C na Lomnickom štíte, resp. 7,9 °C na Chopku. 

Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských polôh (Lomnický štít, -3,5 °C dňa 14. 6. a Chopok, -0,7 °C dňa 8. 6.), bolo zaznamenané v Červenom Kláštore (0,9 °C, dňa 2. 6.), najvyššie maximum v Topoľčanoch (35,7 °C, dňa 28. 6.). V priebehu júna sme zaznamenali významne nadnormálny počet letných a tropických dní. [Spracovanie mesačného počtu letných a tropických dní, a tropických nocí za jún pre vybrané stanice na Slovensku v období (1900)1951-2017: Bratislava-Koliba, Bratislava-letisko, Piešťany, Hurbanovo, Oravská Lesná, Sliač, Poprad, Telgárt, Košice-letisko a Kamenica n/Cr.] Na staniciach Bratislava-Koliba (26 dní) a Bratislava-letisko (27 dní) bol mesačný počet letných dní (pre BA-letisko to platí aj v prípade tropických dní) v júni 2017 najvyšší aspoň od roku 1951. V Hurbanove bolo v júni zaznamenaných 27 letných dní, čo je spolu s rokom 2003 a 2007 vôbec najvyšší počet aspoň od roku 1900. 

Vlna horúčav v júni 2017

Vlna horúčav v júni 2017 trvala na Slovensku od 19. 6. do 30. 6. (Obr. 3). Najdlhšie trvanie mala na juhozápadnom Slovensku (stanice Bratislava – letisko, Slovenský Grob, Blahová, Žihárec, Moravský Svätý Ján, Kamenica nad Hronom, Mužla, Gbelce, Sládkovičovo, Horné Lefantovce), a to od 19. 6. do 28. 6., čo predstavuje 10 dní, a na stanici Podhájska od 20. 6. do 29. 6., tiež 10 dní. Najvyššia teplota vzduchu, 35,7 °C, bola počas tejto vlny horúčav nameraná dňa 28. 6. 2017 na stanici Topoľčany. Najvyšší priemer maximálnych denných teplôt bol na staniciach Hurbanovo, Mužla, Gbelce, Kamenica nad Hronom, Blahová a Slovenský Grob, a to 31,9 °C. Vlna horúčav vyvrcholila dňa 28. 6. 2017, kedy sme okrem vysokých denných teplôt vzduchu (33-35 °C) zaznamenali na pomerne veľkom počte staníc na západe a juhozápade Slovenska tropickú noc. Vlna horúčav skončila 30. 6., kedy bolo najteplejšie na juhovýchodnom Slovensku (Vysoká nad Uhom 30,0 °C, Michaľany 30,3 °C).

Na Obr. 4 je zobrazená maximálna denná teplota vzduchu v Európe vo vybraných dňoch od 12. 6. do 28. 6. 2017 (na základe údajov WMO). [Minimálna denná teplota vzduchu v Európe v dňoch 23. a 28. 6. 2017.] Časový vývoj zachytáva postupnú propagáciu vlny horúčav z juhozápadnej a západnej Európy smerom na východ. Príčinu vzniku vlny veľmi vysokých teplôt vzduchu možno vidieť predovšetkým v cirkulačných podmienkach, ktoré boli spojené s vytvorením stabilnej a dlhodobo perzistentnej tlakovej výše nad (juho)západnou a strednou Európou. Na Obr. 5 vpravo možno vidieť rozloženie odchýlok priemernej teploty vzduchu na hladine 850 hPa, ktoré predovšetkým v období druhej polovice júna 2017 dosahovali významne vysoké hodnoty nad územím Francúzska a južnej Británie.

Atmosférické zrážky

Jún 2017 bol z hľadiska množstva atmosférických zrážok podpriemerný mesiac (76 % dlhodobého priemeru 1901-2000; 65 mm), priestorové rozloženie zrážok bolo vzhľadom na častý výskyt prehánok a búrok pomerne nerovnomerné. Na západnom Slovensku skončil jún 2017 ako veľmi suchý (47 %; 32 mm), s čím súvislo aj pokračujúce prehlbovanie vlahového (zrážkového) deficitu (napr. Bratislava-letisko: -170 mm k 30. 6. 2017) a pôdneho sucha. [Podrobnejšia analýza podmienok meteorologického sucha a vlahového deficitu.] Slovensko však nebolo jedinou krajinou, kde boli pozorované v priebehu júna úhrny zrážok pod dlhodobým priemerom. Relatívne menej pršalo aj v susednom Maďarsku, na väčšine územia Balkánu, ďalej v Taliansku, Španielsku, Portugalsku, ale napríklad aj na Ukrajine či v Belgicku

Zvlášť druhá polovica júna priniesla niekoľko zaujímavých situácií, kedy počas prehánok a búrok spadlo v relatívne krátkom čase veľké množstvo zrážok (v niektorých prípadoch aj viac ako 60 mm), a to najmä na strednom a východnom Slovensku (napr. 21., 22., 23., 25. a 28. 6. 2017, Obr. 6). 

Slnečný svit

Suma trvania slnečného svitu bola v júni významne nadnormálna a bola väčšinou v rozmedzí od 136 % (Kamenica nad Cirochou; 286 hodín) do 155 % (Sliač; 321 hodín) mesačného normálu 1961-1990. Relatívne najviac svietilo slnko na stanici Chopok (175 %, 205 hodín). Absolútne najvyššiu mesačnú sumu dosiahol slnečný svit na staniciach Hurbanovo (340 hodín) a Bratislava-letisko (337 hodín).

Zdroje: KMIS SHMÚ, Bulletin MaKIntersuchoWMO/DWDNOAANCEPKNMINASA

Obr. 1: (vľavo) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v júni 2017 od normálu 1961-1990 a 1981-2010 na vybraných meteorologických staniciach; (vpravo) priestorové rozloženie odchýlky priemernej mesačnej teploty vzduchu na Slovensku v júni 2017 od normálu 1981-2010 [Obr. 1a, Obr. 1b]

Obr. 2: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v júni (vľavo) a za obdobie január až jún (vpravo) v Hurbanove v období 1900-2017 (v porovnaní s normálom 1961-1990) [Obr. 2a, Obr. 2b]

Obr. 3: Maximálna, minimálna a priemerná denná teplota vzduchu na staniciach Bratislava-letisko a Hurbanovo v období od 1. 6. do 30. 6. 2017 [Obr. 3a, Obr. 3b, pre stanice Dudince - Obr. 3c; Rimavská Sobota - Obr. 3d]

Obr. 4: Maximálna denná teplota vzduchu vo vybraných dňoch v období od 12. 6. do 28. 6. 2017 na základe údajov WMO/DWD [Obr. 4a, Obr. 4b, Obr. 4c, Obr. 4d, Obr. 4e]

Obr. 5: Odchýlka priemernej výšky geopotenciálnej hladiny 500 hPa od dlhodobého priemeru v období od 1. 6., resp. 15. 6. 2017 do 30. 6. 2017 (vľavo); odchýlka teploty vzduchu na hladine 850 hPa v tom istom období od dlhodobého priemeru (vpravo); na základe údajov reanalýz NCEP/NCAR [Obr. 5a-b, Obr. 5c-d]

Obr. 6: Denný úhrn atmosférických zrážok [mm] na základe údajov SHMÚ INCA 2.0 vo vybraných dňoch v júni 2017 [10. 6. 2017, 21. 6. 2017, 22. 6. 2017, 23. 6. 2017, 25. 6. 2017, 28. 6. 2017]

Obr. 7Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu vo svete (vľavo) a v Európe (vpravo) v júni 2017 v porovnaní s normálom 1981-2010, podľa reanalýzy NCEP [Obr. 7a, Obr. 7b]skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑