Aktuality SHMÚ

25 AUG 2017

Dym z kanadských požiarov aj nad Slovenskom

METEOROLÓGIA | 25.8.2017 | ANALÝZA | PETER HRABČÁK

Dym z kanadských požiarov po roku opäť nad Slovenskom

Od nedele (20.8.2017) sa nad Slovenskom vyskytovali vrstvy aerosólu, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou pochádzal z požiarov v Kanade. Tento dym bol detegovaný pomocou lidaru v Gánovciach pri Poprade. Na priložených obrázkoch môžeme vidieť vertikálny profil aerosólov pre 22. a 23. august 2017 (čas je UTC). V utorok (22. augusta 2017) sa zvýšené množstvo aerosólov nachádzalo v rôznych vrstvách vo výškach od cca 4 do 12 km nad terénom (nadmorská výška terénu je 706 m n. m.). Oveľa zaujímavejšia situácia nastala nasledujúci deň. Väčšie množstvo aerosólov sme pozorovali vo výškach okolo 12 až 14 km nad terénom. Tropopauza sa v noci z 22. na 23. augusta nachádzala v nadmorskej výške 10,6 km a o 12 hodín neskôr vo výške 9,7 km. Ide o výnimočnú situáciu, pretože dym bol detegovyný nad tropopauzou, teda v spodnej stratosfére. 

Dym z kanadských požiarov bol v stratosfére zaznamenaný aj na iných miestach. Satelit CALIPSO už v nedeľu 20. augusta 2017 zaznamenal dym vo výškach aj nad 15 km južne od Grónska (Obr. 3). V rovnaký deň bol dym zaznamenaný aj nad Veľkou Britániou (Obr. 4), a to vo výške 10 – 15 km. Pozemný lidar zaznamenal tento aerosól nad francúzskym mestom Lille 23. augusta 2017 vo výškach 14 – 16 km, na stanici Košetice v Českej republike ho registrovali v podobných výškach, 22. a 23. augusta.    

Už 13. augusta bol pomocou satelitov zaznamenaný aerosól z dymu kanadských požiarov vo veľkých výškach (pravdepodobne nad 10km), ktorý pokrýval plochu s rozlohou približne 10 krát väčšou ako Slovensko. Vedci spočiatku pochybovali, či vrstvy aerosólov pozorované v stratosfére naozaj majú pôvod v kanadských požiaroch. Ale nakoniec sa potvrdilo, že je to skutočne tak. Procesy, akými sa také veľké množstvo aerosólov z dymu dostalo až do stratosféry zatiaľ nie sú celkom jasné. Uvažuje sa napríklad o možnostich transportu pomocou pyrocumulonimbov (kopovitých oblakov vznikajúcich nad požiarom), zdvihu vzduchu bohatého na častice dymu na frontálnej zóne (teoreticky ale iba po tropopauzu) alebo o možnosti tzv. samozdvihu. Spominaný samozdvih je spôbený slnečným ohrevom vzduchu s čiastočkami dymu, pričom ten sa stáva teplejší ako okolie a stúpa hore. Podľa odhadov, počas dňa vrstvy aerosólu z  dymu mohli pohlcovať aj viac ako 100 W/m2 z celkovej energie slnečného žiarenia, vďaka čomu sa výrazne ohrievali a tento ohrev mohol podporovať ich ďalší vzostup. Mohlo ísť aj o kombináciu všetkých spomínaných mechanizmov. Pravdepodobne prvého s tretím a druhého s tretím.

Obr. 1: Vertikálny profil aerosólov nad Gánovcami dňa 22.8.2017

 

Obr. 2: Vertikálny profil aerosólov nad Gánovcami dňa 23.8.2017

 

Obr. 3: Vertikálny profil aerosólov zo satelitu CALIPSO – prípad južne od Grónska

 

Obr. 4: Vertikálny profil aerosólov zo satelitu CALIPSO – prípad nad Veľkou Britániou

 

Obr.5: Spätná trajektória prúdenia vzduchu pre Gánovceskok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑