Aktuality SHMÚ

10 OKT 2017

V závere týždňa očakávame príchod babieho leta

METEOROLÓGIA | 10.10.2017 | ANALÝZA | CYRIL SIMAN

Kým v strede aktuálneho týždňa sa nad našim územím nachádza ešte veľa oblačnosti a vyskytujú sa aj zrážky, v jeho závere očakávame príchod babieho leta a s ním zlepšenie počasia
 

Babie leto je definované ako obdobie suchého, málo veterného, slnečného a cez deň veľmi teplého počasia. V Európe sa typicky vyskytuje v závere septembra alebo v októbri. Noci sú už v tomto období chladné, aj s výskytom slabých mrazov a tvoria sa aj radiačné hmly. Tie sa najmä v neskorších termínoch výskytu babieho leta môžu v dolinách a kotlinách udržať po celý deň.  Príčinou babieho leta je rozsiahla tlaková výš nad strednou alebo juhovýchodnou Európu, pričom po jej zadnej strane prúdi do strednej Európy teplý vzduch. Maximálna denná teplota vzduchu je tak výrazne nad dlhodobým priemerom a vyskytuje sa aj veľká amplitúda teploty vzduchu (kvôli spomínaným chladným ránam). Kým v niektorých rokoch trvalo u nás babie leto aj niekoľko týždňov, boli roky kedy bol jeho výskyt nejednoznačný (napr. v roku 2016). V Česku nazývajú toto obdobie aj letom sv. Václava, vo Francúzsku leto sv. Martina a v Anglicku leto sv. Lukáša.

Počasie typické pre babie leto prinesie tlaková výš, ktorej stred sa presunie z oblasti západného Stredomoria a juhozápadnej Európy až do našej oblasti (postupne až nad Balkán). Po jej zadnej strane bude od juhozápadu do strednej Európy postupne prúdiť teplý vzduch (obr. 1). Podľa aktuálnych predpovedných materiálov by malo byť na našom území už v priebehu nasledujúceho víkendu ustálené počasie s minimálnou šancou na zrážky (môže sa vyskytnúť mrholenie z nízkej oblačnosti) a s maximom teploty, ktoré v najteplejších oblastiach presiahne 20 °C (obr. 2). Predpokladaná maximálna denná teplota vzduchu by tak bola niekoľko stupňov nad dlhodobým priemerom, ktorý je v tomto čase v najteplejších oblastiach Slovenska na úrovni slabo nad 16 °C (obr. 3).

Na animácii nižšie je vidieť, že situácia bude pomerne dynamická a po tom ako sa tlaková výš presunie nad Balkán začne slabnúť. Otázkou tak zostáva ako dlho bude babie leto trvať. Predpoveď ustáleného, teplého a na zrážky chudobného počasia potvrdzuje aj ansámblová predpoveď ECMWF pre Hurbanovo.

 

Vývoj  tlakového poľa v prízemnej vrstve ovzdušia (prízemné tlakové pole) a v hladine 500 hPa

[predpoveď modelu ECMWF]

 

Obr. 1: Teplota vzduchu v hladine 850 hPa (približne 1500 m n. m.)

[predpoveď modelu ECMWF na 16.10.2017 o 12 UTC ]

 

Obr. 2: Maximálna denná teplota vzduchu na území Slovenska v dňoch 14. až 17.10.2017

[predpoveď modelu ECMWF]

Obr. 3: Priemerná maximálna denná teplota vzduchu na vybraných staniciach SHMÚ v druhej októbrovej dekáde

[dlhodobý priemer 1981 - 2010]skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑