SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Nízke teplotyPoľadovica Zobraziť výstrahy

Smogová situácia PM10 - Upozornenie - Jelšava a okolie » Zobraziť

Aktuality SHMÚ

23 OKT 2017

Zrážkovo mimoriadne nadnormálny september 2017

KLIMATOLÓGIA | 23.10.2017 | ANALÝZA | ODBOR KLIMATOLOGICKÁ SLUŽBA

Zatiaľ čo september 2017 bol teplotne normálny mesiac, z pohľadu atmosférických zrážok bol mimoriadny, miestami až extrémny. V priemere spadlo na území Slovenska v septembri až 2-násobné množstvo zrážok v porovnaní s dlhodobým priemerom. Uplynulý mesiac bol však zrážkovo silne nadnormálny aj nad väčšine územia strednej Európy, predovšetkým na Balkáne, v Poľsku či na západe Ukrajiny. V dôsledku pretrvávajúceho cyklonálneho charakteru cirkulácie a počasia nad západnou Európou skončil september na väčšine územia západnej a juhozápadnej Európy ako teplotne podnormálny, naopak východná polovica Európy bola výrazne teplejšia v porovnaní s normálom. Podľa údajov NASA NOAA skončil september 2017 ako štvrtý najteplejší aspoň od roku 1880 [graf NOAA], pričom rok 2017 (január až september) je zatiaľ druhý najteplejší za posledných aspoň 137 rokov, hneď za rokom 2016. Spomedzi klimatických anomálií a poveternostných extrémov, ktoré sa vyskytli na svete v priebehu septembra, pravdepodobne najväčšiu pozornosť upútali dve mimoriadne silné a deštruktívne tropické cyklóny (hurikány) v oblasti západného Atlantického oceánu a Karibského mora: Irma Maria. Hurikán Irma sa pritom stal zatiaľ najsilnejším hurikánom pozorovaným v Atlantickom oceáne (ak nepočítame Karibik a Mexický záliv) v novodobej histórii satelitných pozorovaní a meraní.  

Teplota vzduchu

September 2017 bol na území Slovenska teplotne normálny, s priemernou územnou odchýlkou +0,1 °C v porovnaní s normálom 1961-1990 (dT v intervale od -1,2 °C na Malom Javorníku do +1,4 °C v Medzilaborciach). V porovnaní s normálom 1981-2010 skončil september tiež ako teplotne normálny mesiac s priemernou územnou odchýlkou +0,1 °C (dT v intervale od -0,9 °C v Bratislave-Kolibe do +1,0 °C v Medzilaborciach; Obr. 1 vľavo). Uplynulý mesiac bol relatívne najteplejší na východnom Slovensku a na juhu stredného Slovenska. Naopak, september bol relatívne chladnejší na západnom Slovensku a v severnej polovici stredného Slovenska (Obr. 2). Priemerná teplota vzduchu v septembri bola v Hurbanove 15,4 °C (odchýlka od normálu 1961-1990: -0,1 °C; odchýlka od normálu 1981-2010: -0,4 °C; Obr. 1 vpravo). Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte (9,8 °C), najvyššia v Žihárci (16,1 °C). Vo vysokých horských polohách bola priemerná mesačná teplota vzduchu v septembri 3,3 °C na Chopku, resp. 0,6 °C na Lomnickom štíte.

Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských polôh (Lomnický štít, -5,1 °C dňa 18. 9. 2017; 23 mrazových dní na LŠ v priebehu septembra 2017), bolo zaznamenané vo Vernári (-2,4 °C, dňa 30. 9.), najvyššie maximum v Dolných Plachtiniciach (33,0 °C, dňa 1. 9.) a v Bušinciach (32,9 °C, dňa 1. 9.). Vzhľadom na premenlivejší charakter počasia v druhej polovici mesiaca, sprevádzaný relatívne nižšími teplotami vzduchu a častejším výskytom atmosférických zrážok, počet letných a tropických dní sa v porovnaní s augustom výrazne znížil. Celkovo sme v priebehu septembra zaznamenali len 9 letných a 3 tropické dni (1., 10. a 14. 9.), pričom v závere mesiaca (28. - 30. 9.) sme v niektorých lokalitách stredného a východného Slovenska zaznamenali aj prvé mrazové dni.

Atmosférické zrážky

Z pohľadu priestorového mesačného úhrnu bol september zrážkovo silne až mimoriadne nadnormálny (126 mm, 200 % dlhodobého priemeru 1901-2000; Obr. 3 vľavo), pričom relatívne najvyššie mesačné úhrny zrážok sme zaznamenali vo východnej polovici Podunajskej nížiny, v Juhoslovenskej kotline a na Orave a Kysuciach. Z pohľadu priestorového úhrnu zrážok, absolútne aj relatívne najviac zrážok spadlo na strednom Slovensku, priestorový úhrn zrážok tu dosiahol 165 mm (229 % dlhodobého priemeru 1901-2000), naopak najmenej na západnom Slovensku (95 mm; 179 %). Najvýznamnejšie zrážky sa v priebehu septembra vyskytli predovšetkým v druhej a na začiatku tretej septembrovej dekády, pričom v niektorých dňoch (napr. 12., 17. a 21. 9.) dosiahli denné úhrny zrážok aj viac ako 40 mm, výnimočne aj 60 mm - predovšetkým v horských oblastiach stredného Slovenska. [Denný úhrn zrážok dňa 21. 9. 2017 a 23. 9. 2017.]

Veľmi zaujímavé je aj porovnanie mesačného úhrnu zrážok tohtoročného septembra s normálom 1961-1990 a dlhodobým priemerom 1991-2015 (Obr. 3 vpravo). Ukazuje sa totiž, že mesačný úhrn zrážok v septembri rastie v posledných približne 30 rokoch významne rýchlejšie ako v iných mesiacoch roka, a to de facto na celom území Slovenska (najviac však na západe). Tento nárast sa zásadne prejavil v tom, že zatiaľ čo tohtoročné zrážky v septembri boli v porovnaní so štandardným normálom 1961-1990 na mnohých miestach juhozápadu a východu Slovenska nadnormálne, v porovnaní s dlhodobým priemerom 1991-2015 boli už "len" normálne. 

Aj keď v dôsledku výdatných zrážok došlo v niektorých regiónoch stredného a východného Slovenska (ale napr. aj vo východnej časti Podunajskej nížiny) k významnému zmierneniu zrážkového deficitu (na Obr. 4 vidieť porovnanie stavu deficitu k 31. 8. a 30. 9. 2017), na prevažnej časti západného a juhozápadného Slovenska pretrvával výrazný deficit zrážok ešte aj na konci septembra 2017.

Slnečný svit

Suma trvania slnečného svitu bola v septembri 2017 podnormálna a bola väčšinou v rozmedzí od 76 % (Piešťany; 131 hodín) do 100 % (Košice-letisko; 175 hodín) mesačného normálu 1961-1990. Vo vysokohorských polohách bola mesačná suma slnečného svitu v intervale od 63 (Chopok; 55 % normáli) do 132 hodín (Lomnický štít, 78 % normálu). Absolútne najvyššiu mesačnú sumu dosiahol slnečný svit na staniciach Košice-letisko (175 hodín), Mužľa (171 hodín) a Vysoká nad Uhom (168 hodín). [Zhodnotenie celkového trvania slnečného svitu v Európe v priebehu septembra na základe údajov WMO/DWD.]

Zdroje: KMIS SHMÚ, Bulletin MaKIntersuchoWMO/DWDNOAANCEPKNMINASA.

Obr. 1: (vľavo) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v septembri 2017 od normálu 1961-1990 a 1981-2010 na vybraných meteorologických staniciach; (vpravo) odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v septembri na staniciach Bratislava-Koliba, Hurbanovo, Oravská Lesná a Košice-letisko v období 1900(1951)-2017 (v porovnaní s normálom 1961 - 1990) [Obr. 1a, Obr. 1b]

Obr. 2: Priestorové rozloženie odchýlky priemernej teploty vzduchu v septembri 2017 v porovnaní s normálom 1961-1990 (vľavo) a 1981-2010 (vpravo) [Obr. 2]

Obr. 3: Mesačný úhrn atmosférických zrážok za september 2017 v mm v % normálu 1961 -1990 (vľavo) a dlhodobého priemeru 1991-2015 (vpravo)  [Obr. 3]

Obr. 4: Kumulatívne množstvo atmosférických zrážok vyjadrené prebytkom (+)/deficitom (-) zrážok za mesiace január až august, resp. január až september 2017 (v porovnaní s normálom 1961-1990) [Obr. 4]

Obr. 5Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu vo svete (vľavo), v Európe (v strede) a v Arktíde (pravo) za mesiac september 2017 v porovnaní s normálom 1981-2010 podľa reanalýzy NCEP [Obr. 5]

Obr. 6: Priemerna mesačná teplota vzduchu a jej odchýlka (od normálu 1961-1990; vľavo) a úhrn atmosférických zrážok v mm a v % normálu 1961-1990 v Európe v septembri 2017 (vpravo) podľa údajov WMO/DWD [Obr. 6]

Obr. 7: (vľavo) Vybrané poveternostné a klimatické extrémy vo svete v priebehu septembra 2017 podľa údajov NOAA; (vpravo) hurikán Maria na zábere z meteorologickej družice GOES East dňa 18. 09. 2017 (23:15 UTC) [Obr. 7]

Obr. 8: Vývoj a postup (trajektória) hurikánu Irma v oblasti centrálneho a západného Atlantického oceánu v období od 30. 8. do 10. 9. 2017 na základe údajov NOAA [Zdroj; Obr. 8]

Obr. 9: Vývoj a postup (trajektória) hurikánu Maria v oblasti centrálneho a západného Atlantického oceánu v období od 16. 9. do 30. 9. 2017 na základe údajov NOAA [Zdroj: NOAA; Obr. 9]skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑