Aktuality SHMÚ

06 NOV 2017

Monitoring meteorologického sucha v celoročnej prevádzke

KLIMATOLÓGIA | 6.11.2017 | OZNAM | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA

Doteraz bol celoročne prevádzkovaný iba monitoring pôdneho sucha. Od tohto roku dochádza k zmene. 

V uplynulých rokoch sme monitoring meteorologického sucha prevádzkovali iba počas sezóny mesiacov marec až september, ktoré sú z hľadiska vegetácie najkľúčovejšie. V tomto roku prechádzame s monitoringom meteorologického sucha na celoročnú prevádzku. V čase od októbra do februára bude aj naďalej prebiehať monitoring vlahovej bilancie, avšak jej zhodnotenie budeme prinášať vždy na mesačnej báze. Po skončení mesiaca si tak vždy budete môcť na stránke monitoringu nájsť aktuálne zhodnotenie uplynulého mesiaca.

Mesiac október sme pre Vás zhodnotili TU.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑