SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Snehové jazyky a závejeSneženieVietor na horáchPoľadovica Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

09 NOV 2017

Konferencia mladých odborníkov 2017 - výsledky

SHMÚ | 9.11.2017 | SPRÁVA | DANICA LEŠKOVÁ

Konferencie mladých hydrológov, vodohospodárov, meteorológov a klimatológov sa uskutočnili 9.11.2017 na Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave.

Konferencie mladých hydrológov, vodohospodárov, meteorológov a klimatológov sa uskutočnili 9.11.2017 na Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave.

Hlavný organizátor: SHMÚ

Ďalší organizátori:

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku,

Slovenský výbor pre hydrológiu,

Slovenská meteorologická spoločnosť a

Global Water Partnership Slovensko.

Súťaže boli tri: súťaž mladých hydrológov, ktorej sa zúčastnilo 7 súťažných prác (9 súťažiacich), súťaž mladých vodohospodárov v počte 12 (13 súťažiacich) a do súťaže mladých meteorológov a klimatológov sa zapojilo 12 súťažiacich.

Z konferencie bol vydaný elektronický zborník všetkých zaslaných prác s ISBN 978-80-88907-95-4

Počet účastníkov: 82

z toho 31 príspevkov a 33 autorov

Ocenené práce poroty vyhlásili bez udania poradia, uvedení sú v tabuľke podľa abecedy.

29. konferencia mladých hydrológov (7 hodnotených  príspevkov)

Priezvisko, meno

Názov príspevku

Belan, Martin

Indikácia lokalít vystúpenia podzemných vôd k terénu a rámcové posú-denie ich možných dôsledkov

Marková, Romana

Comparison of different methods for detecting a statistically significant trends in annual maximum peak discharges

Mrkva, Luboš

Vývoj jakosti vod v zátoce toku Mastník při ústí do Slapské nádrže (Vltava)

18. konferencia mladých meteorológov a klimatológov (12 hodnotených  príspevkov)

Priezvisko, meno

Názov príspevku

Janušková, Miriam

Kontinentalita podnebia vo vzťahu k radiačným faktorom

Markovič, Ladislav

Dynamicko-klimatologická analýza priemerných hodnôt maximálnych súm 2-denných úhrnov atmosférických zrážok na území Slovenska v období 1951-2010

Štefánik, Dušan

Air quality modeling using the CMAQ model

16. konferencia mladých vodohospodárov (12 hodnotených  príspevkov)

Priezvisko, meno

Názov príspevku

Kozel, Tomáš:

Hybridní lineární stochastický předpovědní model pro řízení zásobní funkce nádrže

Paseka, Stanislav

Odolnost návrhu nádrže na změny klimatického systému

Žabka, Dušan; Horáková, Ivana

Progresívne metódy odstraňovania mikropolutantov z odpadových vôd

 


skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑