Aktuality SHMÚ

15 DEC 2017

Teplotne a zrážkovo normálny november 2017

KLIMATOLÓGIA | 15.12.2017 | ANALÝZA | ODBOR KLIMATOLOGICKÁ SLUŽBA

November 2017 skončil na väčšine územia Slovenska ako teplotne normálny, s výnimkou niektorých oblastí na juhozápade Slovenska, v Košickej kotline či v južnej časti Východoslovenskej nížiny, a ako zrážkovo normálny, na východnom a miestami aj na strednom Slovensku až nadnormálny. Uplynulý mesiac bol teplotne nadnormálny na väčšine územia strednej a východnej Európy, kde bol miestami až silne nadnormálny, s odchýlkami teploty vzduchu do +6,0 °C (v porovnaní s normálom 1961-1990). November bol relatívne chladnejší v oblasti Stredomoria, južného Francúzska či v západnej polovici Turecka (odchýlka prevažne do -1,0 °C, ojedinele aj až do -2,0 °C). Prevládajúce západné až severozápadné prúdenie vzduchu a veľmi špecifické rozmiestnenie riadiacich tlakových útvarov mali v priebehu novembra zásadný vplyv na priestorovú distribúciu atmosférických zrážok v Európe. Zatiaľ čo v juhozápadnej Európe mesačné úhrny zrážok boli väčšinou podnormálne (vplyv Azorskej tlakovej výše), na väčšine územia strednej a severnej Európy a Balkánu boli zrážky vplyvom poveternostných frontov (spojených s cyklonálnou činnosťou v severnej Európe a v centrálnom Stredomorí) v rámci dlhodobého normálu, pričom v niektorých regiónoch boli až nadnormálne (napr. Grécko - najmä v dôsledku hlbokej tlakovej níže "TLC - Tropical-like cyclone" Numa, východné Rumunsko, či Švédsko). Podľa predbežných údajov Japonskej meteorologickej služby (JMA) skončil november 2017 ako tretí najteplejší aspoň od roku 1891

Teplota vzduchu

November 2017 bol na väčšine územia Slovenska teplotne normálny, s priemernou územnou odchýlkou +0,8 °C v porovnaní s normálom 1961-1990 (dT v intervale od +0,1 °C na Chopku do +1,7 °C v Bratislave na letisku; Obr. 1), resp. +0,6 °C v porovnaní s teplejším normálom 1981-2010 (dT v intervale od 0,0 °C na Chopku do +1,2 °C v Bratislave na letisku). Uplynulý mesiac bol relatívne najteplejší na juhozápade Slovenska, v Košickej kotline a na juhu Východoslovenskej nížiny, kde november skončil ako teplotne nadnormálny. November bol naopak relatívne najchladnejší vo vysokých horských polohách Tatier a Nízkych Tatier a v kotlinách stredného a východného Slovenska (Obr. 2). Absolútne najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu, okrem vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte (0,6 °C) a najvyššia v Bratislave na letisku (6,1 °C) alebo v Hurbanove (5,9 °C). Vo vysokých horských polohách bola priemerná mesačná teplota vzduchu v novembri -6,2 °C na Lomnickom štíte, resp. -4,2 °C na Chopku. Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských polôh (Lomnický štít, -16,7 °C dňa 20. 11. a Chopok, -12,8 °C dňa 28. 11.), bolo zaznamenané dňa 28. 11. 2017 v Poprade (-12,8 °C), v Mlynkách (-12,3 °C) a Liptovskej Tepličke (-12,1 °C), najvyššie maximum v Dudinciach, Boľkovciach, resp. Revúcej (všade 16,7 °C, v dňoch 2. 11., 3. 11., resp. 6. 11. 2017). 

Predbežné zhodnotenie teplotného charakteru jesene 2017 

Obdobie mesiacov september až november 2017 (jeseň 2017) bolo na väčšine územia Slovenska teplotne nadnormálne, s priemernou územnou odchýlkou teploty vzduchu +0,53 °C v porovnaní s normálom 1961-1990. V porovnaní s normálom 1981-2010 skončila tohtoročná jeseň ako teplotne normálna (+0,34 °C; Obr. 3). Jeseň 2017 bola relatívne najteplejšia na západnom a východnom Slovensku, kde bola miestami až silne teplotne nadnormálna, naopak relatívne najchladnejšia bola vo vysokých horských polohách stredného Slovenska (Tatry, Nízke Tatry). 

Atmosférické zrážky

Z pohľadu množstva atmosférických zrážok skončil november 2017 ako zrážkovo normálny (123 % dlhodobého priemeru 1901-2000; Obr. 4), pričom zrážky sa vyskytovali najmä v druhej  (napr. 12. 11. 2017) a na konci tretej novembrovej dekády (napr. 29. 11. 2017, 30. 11. 2017), kedy sme zaznamenali na západnom a strednom Slovensku aj zaujímavé denné úhrny zrážok (miestami aj viac ako 30 mm/24 h, dvojdenné úhrny zrážok aj viac ako 50 mm/48h), spojené na niektorých staniciach s mimoriadnymi až extrémnymi prírastkami novej snehovej pokrývky (napr. Banská Bystrica 28 cm - v priebehu necelých 48 h však až 40 cm, Banská Štiavnica 25 cm, Lom nad Rimavicou 25 cm, Sliač 24 cm, Podhájska 22 cm, Bratislava-Koliba 18 cm). [Priestorové rozloženie snehovej pokrývky v Európe za november 2017 podľa údajov WMO/DWD; Obr. 11]

Z hľadiska priestorového úhrnu zrážok relatívne najnižší úhrn bol zaznamenaný na západnom Slovensku (60 mm, 102 % DP), naopak najvyšší na strednom Slovensku (92 mm, 130 % DP). Úhrnne najviac zrážok spadlo v priebehu novembra na Lomnickom štíte (221 mm), ďalej na staniciach Chopok (146 mm), Kľak (140 mm) a Remetské Hámre (136 mm), naopak najmenej v Borskom Sv. Jure (24 mm), Ipeľskom Sokolci (27 mm), Jelke (28 mm) alebo Záhorskej Vsi (29 mm). 

Predbežné zhodnotenie charakteru atmosférických zrážok v jeseni 2017

Z pohľadu sezónneho úhrnu atmosférických zrážok skončila jeseň 2017 na väčšine územia Slovenska ako zrážkovo nadnormálna, v niektorých oblastiach na severe (napr. Orava a Kysuce) až silne nadnormálna. Podrobné klimatologické zhodnotenie septembra a októbra 2017 je možné nájsť v Bulletine MaK.

Slnečný svit

Suma trvania slnečného svitu bola v novembri na západnom a východnom Slovensku prevažne nadnormálna (v horských a kotlinových polohách stredného Slovenska väčšinou normálna) a pohybovala sa najčastejšie v intervale od 103 % (Lomnický štít,  119 hodín) do 135 % (Košice-letisko; 72 hodín) mesačného normálu 1961-1990. Mimo vysokohorských polôh, absolútne najvyšší mesačný úhrn dosiahol slnečný svit na staniciach Stará Lesná (99 hodín) a Hurbanovo (93 hodín). Vo vysokohorských polohách bola mesačná suma slnečného svitu v intervale od 73 (Chopok; 104 % normálu) do 119 hodín (Lomnický štít, 103 % normálu). [Priestorové rozloženie sumy trvania slnečného svitu v Európe za november 2017 na základe údajov WMO/DWD.; Obr. 9]

Cirkulačné podmienky v novembri 2017

V novembri 2017 prevládalo severozápadné prúdenie. Medzi oblasťou vysokého tlaku vzduchu, ktorá mala svoj stred západne od Britských ostrovov a priľahlej oblasti, a medzi oblasťou nízkeho tlaku vzduchu v priestore Škandinávie, severnej a východnej Európy, k nám prúdil z vysokých zemepisných šírok prevažne morský polárny, prechodne aj morský arktický vzduch. Prílev chladnejšieho vzduchu sa prejavil hlavne vo vyšších vrstvách ovzdušia, pri zemi sa studený vzduch z polárnych oblastí nad teplejším Nórskym a Severným morom transformoval. Po prechode studených frontov sa prechodne vysúval do strednej Európy hrebeň vysokého tlaku vzduchu. Frontálna zóna, resp. hlavný prúd studeného vzduchu, postupoval zo severného Atlantiku cez Britské ostrovy smerom do západnej časti strednej Európy a centrálneho Stredomoria, kde podporoval intenzívnu cyklogenézu (a intenzívne zrážky - predovšetkým v oblasti centrálneho Stredomoria). Na začiatku tretej novembrovej dekády sa tlaková výš z Atlantiku presunula smerom na juhovýchod a do strednej Európy prúdil od juhozápadu prechodne teplý vzduch (Obr. 5 a 6). [Video zachytávajúce priebeh globálneho počasia za mesiac november 2017; Zdroj: EUMETSAT.]

Atmosférické zrážky boli spojené s prechodom jednotlivých frontálnych systémov. Významná z hľadiska zrážok bola pre našu oblasť tlaková níž, ktorá na konci novembra postupovala z Talianska a Jadranského mora smerom na severovýchod. Na jej zadnej strane prúdil do karpatskej oblasti od severu studený vzduch.  Atmosférické zrážky, ktoré s ňou boli spojené, boli aj v nižších polohách prevažne snehové, pričom v horských oblastiach stredného a severného Slovenska sa vytvorila aj pomerne hrubá snehová pokrývka.

Zdroje: KMIS SHMÚ, OMPaV SHMÚ, Bulletin MaKIntersuchoWMO/DWDNOAANCEPKNMINASA.

Obr. 1: (vľavo) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v novembri 2017 od normálu 1961-1990 a 1981-2010 na vybraných meteorologických staniciach; (vpravo) odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v novembri na staniciach Bratislava-Koliba, Hurbanovo, Oravská Lesná a Košice-letisko v období 1900(1951)-2017 (v porovnaní s normálom 1961 - 1990) [Obr. 1a, Obr. 1b]

Obr. 2: Priestorové rozloženie odchýlky priemernej teploty vzduchu v novembri 2017 v porovnaní s normálom 1961-1990 (vľavo) a 1981-2010 (vpravo) [Obr. 2]

Obr. 3: Priestorové rozloženie odchýlky priemernej sezónnej teploty vzduchu za jeseň 2017 v porovnaní s normálom 1961-1990 (vľavo) a 1981-2010 (vpravo) [Obr. 3]

Obr. 4: Mesačný úhrn atmosférických zrážok v mm (vľavo) a v % normálu 1961 -1990 (vpravo) za mesiac november 2017 na Slovensku [Obr. 4

Obr. 5(vľavo hore) Odchýlka od priemernej výšky geopotenciálnej hladiny 850 hPa (1981-2010) v období od 1. 11. do 31. 11. 2017; (vpravo hore) odchýlka od priemernej teploty v hladine 850 hPa (1981-2010) v období od 1. 11. do 31. 11. 2017, všetko na základe údajov reanalýzy NCEP/NCAR [Obr. 5a]; (dole) priestorové rozloženie hodnôt prízemného tlaku vzduchu (SLP) a odchýlky teploty vzduchu vo výške 2 m v jednotlivých dekádach novembra a v novembri 2017 na základe údajov CPD/JMA [Obr. 5b]

Obr. 6: (hore) Odchýlka teploty vzduchu (od normálu 1981-2010) a úhrn atmosférických zrážok [mm] (dole) v jednotlivých dekádach novembra 2017 (1. 11. - 10. 11., 11. 11. - 20. 11., 21. 11. - 30. 11. 2017) a za november 2017 v Európe na základe údajov WMO/JMA [Obr. 6]

Obr. 7: Priemerná teplota vzduchu (a jej odchýlka od normálu 1961-1990) v Európe za november 2017 (vľavo) a jeseň 2017 (vpravo) na základe údajov WMO/DWD [Obr. 7]

Obr. 8: Úhrn atmosférických zrážok v mm a v % normálu 1961-1990 v Európe za november 2017 (vľavo) a jeseň 2017 (vpravo) na základe údajov WMO/DWD [Obr. 8]

Obr. 9: Suma trvania slnečného svitu v hodinách a v % normálu 1961-1990 v Európe za november 2017 (vľavo) a jeseň 2017 (vpravo) na základe údajov WMO/DWD [Obr. 9]

Obr. 10: Počet zamračených a jasných dní v Európe za november 2017 (vľavo) a jeseň 2017 (vpravo) na základe údajov WMO/DWD [Obr. 10]

Obr. 11: (vľavo) Počet dní so snehovou pokrývkou, priemerná a maximálna (vpravo) výška snehovej pokrývky v Európe v novembri 2017 na základe údajov WMO/DWD [Obr. 10]

Obr. 12: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu vo svete (vľavo), v Európe (v strede) a v Arktíde za mesiac november 2017 v porovnaní s normálom 1981-2010 podľa reanalýzy NCEP [Obr. 12]

Obr. 13: Priestorový rozsah súvislej snehovej pokrývky (červená) na snímkach z družice Suomi-NPP využitím pásma NIR ("near infrared") v oblasti strednej Európy v dňoch 15. 11. 2017 a 1. 12. 2017 [Obr. 3]skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑