Aktuality SHMÚ

22 MAR 2018

Odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa meteorológie a Svetového dňa vody

SHMÚ | 22.3.2018 | SPRÁVA | ING. MARTINA TOMKOVÁ

Dňa 20.3.2018 sa pri príležitosti Svetového dňa meteorológie a Svetového dňa vody konal na regionálnom pracovisku v Košiciach odborný seminár pod záštitou Slovenskej meteorologickej spoločnosti.

Na seminári sa zúčastnili hostia:

  • z Ústavu hydrológie pri Slovenskej akadémii vied Michalovce

  • z Technickej Univerzity vo Zvolene, Lesnícka fakulta

  • z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied

  • z Technickej Univerzity v Košiciach, Stavebná fakulta

  • z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Michalovciach

  • z Národného radiačného centra SHMÚ v Gánovciach

Program bol sprevádzaný komentárom a odborným prispením Predsedu pobočky Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied RNDr. Gabrielom Szabóm, CSc. Svojou účasťou seminár v tomto roku podporila aj Predsedníčka Slovenskej meteorologickej spoločnosti v Bratislave RNDr. Paulína Valová.

Organizátormi seminára boli Ing. Helena Hlavatá, PhD. a Ing. Martina Tomková, vedúca odboru Meteorologickej služby v Košiciach.

 

Program seminára a autori príspevkov:

A. Pribullová: Národné radiačné centrum SHMÚ

P. Hrabčák: Meranie celkového ozónu v Gánovciach a na stanici Marambio v Antarktíde     

A. Buchholcerová: Prízemný ozón a faktory, ktoré ho ovplyvňujú

J. Rosoľanka: Varovný systém monitoru kvality ovzdušia

M. Jančo, J. Škvarenina: Výsledky biohydrologického monitoringu horských smrekových lesov napadnutých podkôrnym hmyzom

A. Repel, M. Zeleňáková: Návrh odkanalizovania mestskej časti Košíc

D. Kotorová: Vývojový trend vybraných vlastnosti rozdielnych pôdnych druhov

M. Gomboš, H. Hlavatá, B. Kandra, D. Kotorová: Vplyv hydrometeorologických prvkov na zásoby vody v pôdnom profile

L. Mrázová: Povodňová situácia v decembri 2017skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑