Aktuality SHMÚ

01 JÚN 2018

Konferencia SIRWEC 2018

SHMÚ | 1.6.2018 | ANALÝZA | JOZEF VIVODA, IVAN GARČÁR

V Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach sa dnes skončila 19. medzinárodná Konferencia SIRWEC 2018 (International Road Weather Conference). Zorganizovala ju Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a Slovenskou akadémiou vied v dňoch 29.5.- 1.6.2018.

Konferencia bola zameraná na problematiku vplyvov poveternostných podmienok na bezpečnosť cestnej premávky a na spoluprácu medzi meteorologickou komunitou, organizáciami zodpovednými za údržbu ciest a privátnym sektorom.  Na konferencii si účastníci vypočuli celkove 28 príspevkov a zúčastnilo sa jej viac ako 100 odborníkov z 22 krajín celého sveta.

Konferencia bola tematicky zameraná na:

·        Senzory a zariadenia RWIS (Road Weather Information Systems)
·        systémy na podporu rozhodovania pri riadení cestnej údržby,
·        pokroky v predpovedi počasia v cestnej premávke,
·        nové prístupy v  cestných monitorovacích meteorologických systémoch,
·        zimnú údržbu ciest.


Ako uviedol Jozef Vivoda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, na podujatí odzneli prezentácie na tému využitia technológie internetu vecí a strojového učenia (machine learning) v oblasti monitorovania stavu vozovky a určovanie dohľadnosti. „Veľa sa diskutovalo o  plne autonómnych systémoch na údržbu ciest a o modelovaní stavu vozovky v úsekoch ciest, kde nie sú dostupné merania z cestných meteorologických staníc. SHMÚ v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou a so súkromným sektorom momentálne produkuje každú hodinu špecializovanú predpoveď stavu vozovky pre viac ako 100 lokalít na Slovensku. Tieto informácie sú v zimnom období používané na optimalizáciu zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest,“ dodal J. Vivoda.

SHMÚ na konferencii prezentoval úspešnú spoluprácu s Národnou diaľničnou spoločnosťou a slovenskými súkromnými spoločnosťami z tejto oblasti. Podľa slov Paulíny Valovej, predsedníčky Slovenskej meteorologickej spoločnosti, „spolupráca spočíva v spracovávaní údajov z meteorologických staníc na cestách, v poskytovaní predpovedí a výstrah pre dispečerov, ktorí zabezpečujú údržbu diaľnic a rýchlostných ciest." 

SHMÚ plánuje v budúcnosti posilniť spoluprácu so Slovenskou správou ciest a VÚC, nakoľko z konferencie vyplynulo, že moderná a finančne efektívna zimná údržba ciest sa v súčasnosti nezaobíde bez prevádzky špecializovaných predpovedných meteorologických systémov. Skúsenosti z krajín ako je USA, Spojené kráľovstvo, Fínsko, Švédsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Japonsko, Kanada a ďalších ukazujú, že využitie meteorologických informácii pri údržbe ciest je jeden z kľúčových faktorov jej ekonomickej efektivity.

Podrobné informácie nájdete na www.sirwec2018.sk

 skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑