SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teploty Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

07 DEC 2018

Workshop projektu HSAF o validácii satelitných produktov

SHMÚ | 7.12.2018 | ANALÝZA | JÁN KAŇÁK

Dnes (7. decembra 2018) sa na SHMÚ skončilo štvordňové pracovné stretnutie na tému hodnotenie kvality satelitných produktov a ich aplikovaní v operatívnej hydrológii.

Zahraniční odborníci spolu s domácimi hydrológmi a špecialistami na dištančné merania (38 účastníkov) diskutovali o metódach hodnotenia (určenia kvality) satelitných produktov, ktoré rozdelili do troch skupín: produkty pre detekciu snehovej pokrývky, produkty pre určovanie pôdnej vlhkosti a produkty pre odhad intenzity a úhrnov zrážok.

Všetky satelitné produkty majú oproti konvenčným metódam pozorovaní jednu veľkú výhodu – mapujú sledované parametre kontinuálne na veľkých územiach a relatívne často. Klasické údaje nenahrádzajú, ale ich buď dopĺňajú v priestore a čase, alebo poskytujú principiálne nové informácie. Práve s týmito novými informáciami sa musia užívatelia naučiť pracovať, nájsť spôsoby, ako využiť ich pridanú hodnotu v aplikáciách. Napr. SHMÚ prezentovalo možnosti simulácie riečnych prietokov za pomoci pôdnej vlhkosti určenej z mikrovlnných satelitných meraní. Prezentovali sme aj najnovšie výsledky našej spolupráce s talianskym partnerom DPC (Dipartimento della Protezione Civile) v problematike hodnotenia kvality produktov pre určovanie intenzity zrážok. Štandardne využívame pri hodnotení satelitných produktov kvalitné rádiolokačné merania SHMÚ zo siete štyroch našich rádiolokátorov, okrem nich však teraz vieme využiť aj produkty najmodernejších satelitných prístrojov GPM (Global Precipitation Mission), misie japonskej kozmickej agentúry JAXA. Ide o dual-polarizačný radar umiestnený na satelite a merajúci zrážky v atmosfére podobne ako pozemné radary, ale pri pohľade z vesmíru skenuje atmosféru zhora kolmo k zemskému povrchu. Tieto merania poskytujú nielen údaje o zrážkach nízko nad zemským povrchom, ale aj ich vertikálny profil a fázu, t.j. či ide o zrážky kvapalné alebo tuhé – vodné kvapky či ľadové kryštáliky. 

Projekt HSAF (Hydrological Satellite Application Facility) je riadený európskou organizáciou pre vývoj, vypúšťanie a prevádzku meteorologických družíc EUMETSAT, ktorá úzko spolupracuje s ďalšími svetovými agentúrami. Sú to najmä americká NASA, japonská JAXA a čínska CMA. Vďaka tejto širokej spolupráci je zemská atmosféra v súčasnosti monitorovaná ako celok, čo má veľký význam aj pre globálne numerické predpovedné modely. Niektoré produkty HSAF sú v procese ich prípravy čiastočne podporované aj týmito modelmi.

Slovensko je členom organizácie EUMESTAT od roku 2006, pričom SHMÚ v projekte HSAF spolupracuje ako člen konzorcia už od septembra 2005.

 

        

         Kateřina Hrušková (SHMÚ) prezentuje výsledky hydrologickej validácie nad územím Slovenska.

 

         Ján Kaňák (SHMÚ) počas prezentácie o využití satelitov GPM pri detekcii zrážok.

 

         Silvia Puca (DPC Taliansko) informuje o nových verziách satelitných produktov pre zrážky.

         Stefania Camici (IRPI-CNR) z Talianska o hydrovalidácii HSAF produktov v Taliansku.

         Peter Krahe (BFG Nemecko) a jeho hodnotenie HSAF produktov na území Nemecka.