SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Nízke teploty Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

15 MAR 2019

Medzinárodné stretnutia v oblasti numerického modelovania a predpovede počasia

SHMÚ | 15.3.2019 | SPRÁVA | MÁRIA DERKOVÁ

V týždni od 11. do 15.marca 2019 sa na pôde SHMÚ uskutočnili 3 medzinárodné stretnutia súvisiace s numerickým modelovaním a predpoveďou počasia (NWP).

Od pondelka (11. 03. 2019) do stredy (13. 03. 2019) spolu 23 odborníkov zo 7 krajín, v rámci seminára “ALARO-1 Working Days”, prezentovalo a diskutovalo o aktuálnom stave a budúcom vývoji fyzikálnych parametrizácií numerického predpovedného systému ALADIN (ktorý je operatívne prevádzkovaný aj na SHMÚ). Ich zámerom bolo spresniť predpovede lokálnych meteorologických javov. Seminára sa aktívne zúčastnili kolegovia z odboru Numerické predpovedné modely a metódy s tromi prezentáciami: M. Dian (ALARO-1 with SURFEX - currents status and plan), M. Belluš (Uncertainty simulation in ALADIN-LAEF) a M. Derková (ALARO experience in Slovakia).

V ďalších dňoch sa konalo 32. zasadnutie RC LACE Steering Committee (LSC), ktorého náplňou bolo zhodnotenie aktivít konzorcia 7 stredoeurópskych krajín RC LACE (www.rclace.eu) a príprava jeho vedeckých plánov na ďalší rok. Súčasťou LSC mítingu sú správy a diskusia o zmenách v lokálnych operatívnych aplikáciách NWP systémov jednotlivých členských krajinách. Odbor Numerické predpovedné modely a metódy SHMÚ na základe prezentovaných materiálov často plánuje, pripravuje a koriguje svoje vlastné úlohy a aktivity so zámerom zlepšiť kvalitu výstupov systému ALADIN/SHMÚ a optimalizovať a harmonizovať odborné činnosti v rámci RC LACE.

Posledným stretnutím bolo zasadnutie RC LACE Management Group, kde SHMÚ zastupujú dvaja odborníci: M. Belluš ako Area Leader pre oblasť Predictability a ansámblových predpovedí a O. Španiel ako ALADIN System Coordinator.

 skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑