SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Nízke teploty Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

 

02 AUG 2013

Rekordný slnečný svit v júli 2013

KLIMATOLÓGIA | 2.8.2013 | ANALÝZA | P. FAŠKO, H. KAPOLKOVÁ, M. ŠVEC

Popri nedostatku atmosférických zrážok a suchu boli v júli 2013 dosiahnuté na niektorých miestach rekordné mesačné hodnoty aj pre trvanie slnečného svitu. Na meteorologickej stanici Bratislava, letisko dosiahlo trvanie slnečného svitu za celý júl 389 hodín, čím tam bol prekonaný doterajší rekord z júla 2006 až o 34 hodín. Táto hodnota predstavuje až 81% astronomicky možného trvania slnečného svitu v júli v Bratislave. Podobne bola suma slnečného svitu rekordná v júli 2013 aj v Piešťanoch, kde dosiahla 365 hodín. Dlhé bolo trvanie slnečného svitu v tohtoročnom júli aj v Poprade a Košiciach, ale pretože  na severnom a východnom Slovensku sa tvorilo viac oblačnosti a bolo tam aj viac zrážok, rekordy slnečného svitu tam neboli prekonané. Dlhé trvanie a deficit zrážok podmieňovali vysušovanie prostredia čo sa prejavilo aj na nízkych hodnotách priemernej relatívnej vlhkosti vzduchu. Náchylnosť k vysušovaniu prostredia v období vrcholného leta je najväčšia na juhozápadnom Slovensku.26 JÚL 2013

Aktuálna vlna horúčav

KLIMATOLÓGIA | 26.7.2013 | ANALÝZA | FAŠKO, P., ŠVEC, M., BOCHNÍČEK, O.

Aktuálna vlna horúčav sa zatiaľ prejavuje rekordmi minimálnej teploty vzduchu počas tropických nocí a suchom spojeným s nedostatkom atmosférických zrážok

Po tropickej noci z 23. na 24. júla 2013 v Bratislave na Kolibe neklesla v priebehu nasledujúcej noci (24. na 25. júla 2013) minimálna teplota vzduchu v Bratislave, v Mlynskej doline a v Bratislave na letisku pod 20 °C a okrem toho bola na týchto dvoch meteorologických staniciach minimálna teplota vzduchu pre 25. júl aj rekordne vysoká.25 JÚL 2013

Tropické dni a noci v júli

KLIMATOLÓGIA | 25.7.2013 | ANALÝZA | BOCHNÍČEK, O., BREJA S.

Tropický deň je to deň, v ktorom bola maximálna denná teplota vzduchu 30 °C a vyššia.

Maximálna teplota vzduchu  je najvyššia hodnota teplota vzduchu zaznamenaná na meteorologickej stanici za určité časové obdobie napr. za deň.

Tropická noc je to noc, počas ktorej neklesla teplota vzduchu pod 20 °C.

Minimálna teplota vzduchu  je najnižšia hodnota teplota vzduchu zaznamenaná na meteorologickej stanici za určité časové obdobie napr. za deň.Pri analýzach výskytu extrémnych hodnôt meteorologických prvkov boli v posledných desaťročiach  zaregistrované protichodné trendy, napríklad medzi extrémnymi maximálnymi hodnotami charakteristík teploty vzduchu a extrémnymi minimálnymi hodnotami teploty vzduchu. Vhodný spôsob na vyjadrenie týchto trendov je stanovenie podielu výskytu extrémnej hodnoty charakteristiky teploty vzduchu, resp. aj zrážok, či snehovej pokrývky.17 JÚL 2013

Čo priniesla prvá polovica júla 2013...

KLIMATOLÓGIA | 17.7.2013 | ANALÝZA | BOCHNÍČEK, O.

Prekonané najvyššie/najnižšie hodnoty denných hodnôt meteorologických prvkov a ich charakteristík v prvej polovici mesiaca júl v roku 2013 v porovnaní s kompletným radom meraní a pozorovaní v sieti klimatologických staníc aspoň od roku 1951, resp. 1961.01 JÚL 2013

Extrémne hodnoty ...

KLIMATOLÓGIA | 1.7.2013 | ANALÝZA | BOCHNÍČEK, O.

V klimatologickej praxi za extrémne hodnoty považujeme tie, ktoré sú pod 2% oboch koncov distribučnej krivky preverovaných údajov.19 JÚN 2013

Vlny tepla-jún

KLIMATOLÓGIA | 19.6.2013 | ANALÝZA | BOCHNÍČEK, O., ŠPANIEL, O.

Vlna tepla je predĺžené obdobie (počty dní) horúceho počasia, ktoré môže byť sprevádzané vysokou vlhkosťou.

Definície pojmu vlna tepla sa môžu odlišovať z pohľadu intenzity, častosti, doby trvania, zvyčajne je vlna tepla posudzovaná so zreteľom na obvyklé počasie na danom území a vzťahovačné k normálu teploty daného obdobia.07 MÁJ 2013

Búrková sezóna sa začala...

KLIMATOLÓGIA | 7.5.2013 | ANALÝZA | BOCHNÍČEK, O.

Búrky na Slovensku nie sú ničím výnimočným, vyskytujú sa najmä v teplom polrroku. Sprievodné javy však často spôsobia nesmierne škody.26 APR 2013

Druhá polovica marca veľmi chladná

KLIMATOLÓGIA | 26.4.2013 | ANALÝZA | BOCHNÍČEK, O.

V nasledujúcej tabuľke je zhodnotené obdobie 16.3.-31.3.2013 za historické obdobie pozorovania na vybraných klimatologických staniciach Slovenska.29 JAN 2013

Klimatologické rekordy prekonané v decembri 2012 na Slovensku

KLIMATOLÓGIA | 29.1.2013 | ANALÝZA | BOCHNÍČEK, O., BURIAN, L., VALÁŠEK, E., ŠPANIEL, O.

Mesiac december 2012 prekonal doteraz zaznamenané klimatologické hodnoty umiestnené v DB informačnom systéme SHMÚ v nasledujúcich charakteristikách a dňoch:

Poznámka:

Vyjadrenie je informatívneho charakteru a neslúži ako dôkazový materiál v súdnych sporoch.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑