SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Nízke teploty Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

 

Globálne teploty v r. 2011 sú v súčasnej dobe 10-tymi najvyššími záznamami a sú vyššie ako ktorýkoľvek rok predtým, kedy sa vyskytol jav La Niňa, ktorý má ochladzujúci účinok (obr.1). Celkovo 13 najteplejších rokov sa vyskytlo za ostatných 15 rokov od r. 1997. Rozloha arktického ľadu v r. 2011 bola druhou najnižšou počas existencie záznamov a jeho objem bol najnižší vôbec.15 NOV 2011

Na juhu stredného Slovenska už takmer sto dní nepršalo

KLIMATOLÓGIA | 15.11.2011 | ANALÝZA | PAVEL FAŠKO, PAVEL MATEJOVIČ

Ak neberieme do úvahy búrkové lejaky a niekoľko epizodických zrážkových období v prvej polovici leta, je tento rok, najmä v porovnaní s vlaňajším, veľmi chudobný na zrážky. Tento stav sa prejavil aj na aktuálnych hydrologických podmienkach na Slovensku. Nízke vodné stavy a prietoky robia problémy aj na Dunaji. V posledných sedemnástich rokoch, počnúc rokom 1994, bol pritom na území Slovenska pozorovaný vzostup zrážok.06 OKT 2011

Tohtoročné babie leto prekonalo viaceré rekordy

KLIMATOLÓGIA | 6.10.2011 | SPRÁVA | PAVEL FAŠKO, PAVEL MATEJOVIČ

Termínom babie leto meteorológovia označujú obdobie suchého, málo veterného, slnečného a cez deň príjemne teplého počasia, ktoré sa u nás môže vyskytnúť od tretej dekády septembra do konca októbra. Podmienkou je rozsiahla tlaková  výš, ktorá zotrváva nad strednou, prípadne juhovýchodnou Európou. Babie leto môže byť v jednotlivých rokoch veľmi rozdielne a v konkrétnom roku ho určuje momentálna veľkopriestorová cirkulácia vzduchu v širšej európskej oblasti. Môže trvať niekoľkých týždňov, ako tomu bolo napríklad v roku 1959. Naopak, v niektorých rokoch môže byť nevýrazné, resp. môže úplne absentovať.30 SEP 2011

September bol miestami na juhovýchodnom Slovensku najsuchší od roku 1901

KLIMATOLÓGIA | 30.9.2011 | SPRÁVA | PAVEL FAŠKO, PAVEL MATEJOVIČ

Tohtoročný september sa zaradil k najsuchším septembrom od začiatku meteorologických pozorovaní na našom území. V porovnaní s rokom 2010 ide naozaj o pozoruhodný jav. Minulý rok spôsobili extrémne zrážky veľa problémov - relatívne najviac ich bolo na východe Podunajskej nížiny, na juhu stredného Slovenska a na juhu východného Slovenska. Tento rok je stav úplne opačný. V Dolných Plachtinciach na juhovýchodnom Slovensku zaznamenali počas prvého jesenného mesiaca v roku 2011 iba pol milimetra zrážok, čo v tejto lokalite predstavuje najnižší mesačný úhrn zrážok v septembri aspoň od roku 1901.26 SEP 2011

Európska meteorologická konferencia v Nemecku

KLIMATOLÓGIA | 26.9.2011 | SPRÁVA | PETER KAJABA

Európska meteorologická spoločnosť usporiadala v nemeckom Berlíne v dňoch 12.-16. Septembra 2011 desiatu európsku konferenciu aplikovanej meteorológie. Zástupcovia slovenského hydrometeorologického ústavu sa tiež zúčastnili na tejto významnej meteorologickej konferencii. Program konferencie ECAM bol rozdelený do piatich programových blokov:26 SEP 2011

Ozónová diera nad Európou?

KLIMATOLÓGIA | 26.9.2011 | ANALÝZA | JOZEF PECHO

V priebehu marca 2011 zaznamenali pozemné a satelitné merania nad Arktídou výrazné zníženie množstva stratosférického ozónu. Nad niektorými regiónmi dosiahli jeho koncentrácie bezprecedentne nízku úroveň, keď v porovnaní s dlhodobým priemerom poklesli miestami až o 70 %. Jedna z najnižších hodnôt bola zaregistrovaná nad centrálnou Sibírou, a to 250 Dobsonovych jednotiek (DJ), čo je len 30 DJ nad úrovňou, kedy sa už toto výrazne zredukovanie ozónosféry označuje termínom „ozónová diera“. Hlavnú príčinu rýchlej deštrukcie ozónu, a to prevažne vo výške 18-23 km, možno vidieť v ešte stále vysokých koncentráciách chlórofluórokarbonových halogénov (CFCs), látok, ktoré likvidujú molekuly ozónu, a v nezvyčajne nízkych teplotách stratosféry, ktoré v priebehu februára a marca 2011 poklesli pod -78 °C.23 SEP 2011

Tzv. vegetačné leto bolo tento rok ešte teplejšie než meteorologické leto

KLIMATOLÓGIA | 23.9.2011 | ANALÝZA | PAVEL MATEJOVIČ, JOZEF PECHO

Dňa 23. septembra o 10:04 h stredoeurópskeho letného času skončilo astronomické leto. V tento deň sa slnko nachádzalo v zenite nad rovníkom a začala astronomická jeseň. Astronomické leto však v meteorológii a klimatológii nemá praktický význam. Je to najmä preto, že začiatok a koniec astronomického leta môže byť v každom roku odlišný, jeho trvanie je teda pohyblivé. Takto definované letá by sme preto nemohli navzájom porovnávať.09 SEP 2011

Leto 2011 sa zaradilo medzi desať najteplejších liet najmenej za posledných 140 rokov

KLIMATOLÓGIA | 9.9.2011 | ANALÝZA | PAVEL MATEJOVIČ, PAVEL FAŠKO, JOZEF PECHO, PETER KAJABA, JÚLIA KOŠTÁĽOVÁ

Aj keď astronomické leto skončí tento rok až 23. septembra, meteorologické už máme za sebou  (meteorologické a klimatologické leto trvá od 1. júna do 31. augusta). Napriek tomu, že dlhodobé prognózy predpokladali, že leto 2011 skončí ako teplotne nadpriemerné, bolo oproti pôvodným predpokladom ešte asi o 1 °C teplejšie. A to aj napriek tomu, že sa vyskytlo aj obdobie s chladnejším počasím (najmä druhá polovica júla). Leto 2011 ako celok malo na Slovensku priemernú kladnú teplotnú odchýlku +1,6 °C nad teplotným normálom 1961-1990. Na východnom Slovensku však boli miesta, kde bolo toto leto ešte teplejšie, napríklad v Medzilaborciach malo odchýlku až +2,2 °C nad normálom. Preto leto 2011 môžeme z hľadiska štatistiky klasifikovať ako veľmi teplé.10 JAN 2011

Povodne v Austrálii, prívaly snehu v Európe - aj taký bol december 2010

KLIMATOLÓGIA | 10.1.2011 | SPRÁVA | JOZEF PECHO

December 2010 sa celkom určite zapíše do historických análov kvôli pomerne vysokému počtu  extrémnych prípadov počasia, ktorý bol zaznamenaný na celom svete za uplynulý mesiac. Nižšie uvádzame pre jednotlivé kontinenty prehľad najvýznamnejších a najpozoruhodnejších poveternostných extrémov, spomedzi ktorých v médiách zrejme najviac rezonovali stále pretrvávajúce povodne v Austrálii spôsobené extrémnymi zrážkami, prípadne vlna chladného počasia v západnej Európe sprevádzaná výdatnými snehovými zrážkami. Ako sme uviedli a zhodnotili v predošlom príspevku, december 2010 mal zaujímavý priebeh aj na Slovensku.04 JAN 2011

December 2010 bol na Slovensku studený, rok 2010 naopak teplotne nadnormálny

KLIMATOLÓGIA | 4.1.2011 | ANALÝZA | JOZEF PECHO, PAVOL MATEJOVIČ, PAVEL FAŠKO

December 2010 skončil teplotne pod dlhodobým priemerom na celom území Slovenska (bol najchladnejším decembrom od roku 2001), jeho priemerná mesačná teplota dosiahla v Hurbanove hodnotu -1,4 °C (normál 1961-1990 má hodnotu 0,4 °C). Takmer všade bol aj pod hranicou normálu. Ďaleko však zaostal za mimoriadne studeným decembrom 2001, ktorého priemerná mesačná teplota dosiahla -4,7 °C. Najchladnejší december v histórii meteorologických pozorovaní sa v Hurbanove vyskytol v roku 1879 - jeho priemerná mesačná teplota dosiahla -11,3 °C. Aj na ostatnom území Slovenska skončil december ako studený - v nížinách sa jeho priemerná mesačná teplota pohybovala v intervale -1,5 °C až -3 °C, v horských dolinách severného Slovenska v intervale -4 až -6 °C. Decembrovú teplotu značne zmiernilo vianočné oteplenie, keď 23.12. v Hurbanove vystúpila maximálna teplota až na 14,6 °C.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑