SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme našim partnerom


Projekt : Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov podzemných vôd (2013- )

Názov: Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov podzemných vôd
Fond: OPŽP SR

Predmet riešenia: Obnova pozorovacích objektov podzemných vôd, nákup automatických prístrojov na monitorovanie podzemných vôd, povrchových vôd a pre vzorkovanie kvality podzemných vôd v teréne, výkon vzorkovania kvality podzemných vôd v teréne.

Roky riešenia: 2013 - 2015

Postavenie SHMÚ: koordinátor projektu
Partneri: MŽP SR

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka):
PROJEKT V REALIZÁCII / Ing. Eugen Kullman, PhD.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑