SHMÚ 65 rokov / 1954-2019 - Ďakujeme našim partnerom


Projekt : Identifikácia zmien hydrologického režimu riek v povodí Dunaja (2011-2014)

Názov: Identifikácia zmien hydrologického režimu riek v povodí Dunaja
Fond:  APVV

Predmet  riešenia: Tvorba hydrologických scenárov extrémnych povodní a súch v SR

Roky riešenia: 2011 - 2014

Postavenie SHMÚ: partner

Partneri:
Ústav hydrologie SAV
Slovenská Technická Univerzita, Stavebná fakulta
Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka): Identifikácia zmien hydrologického režimu riek v povodí Dunaja (Monografia) / RNDr. Peter Škoda

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑