SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň z topenia snehu Zobraziť výstrahy

13 AUG 2018

Monitoring sucha na Slovensku k 12.8.2018

13.8.2018 | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA

Monitoring sucha na Slovensku k 12.8.2018

V uplynulom týždni sme zaznamenali zrážky takmer výlučne spojené s prechodom studeného frontu v jeho závere. Opäť dominovala búrková činnosť, ktorá nepriniesla celoplošné zlepšenie vlahovej bilancie. Najvyšší úhrn sme zaznamenali v okolí Tisinca (viac ako 57 mm), ale vysoké úhrny sa vyskytli aj vo Švedlári, Gánovciach, Spišských Vlachoch, či Žiline (viac ako 40 mm). Takmer žiadne zrážky sa nevyskytli na juhu stredného Slovenska (okolie Rimavskej Soboty, Lučenca a Dudiniec). Vplyvom nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu a vysokých teplôt vzduchu boli dosahované vysoké týždenné sumy potenciálneho výparu. V oblasti Mochoviec a Nitry dosiahol výpar až takmer 40 mm/týždeň. Išlo pritom o nadnormálny výpar (do 141 % dlhodobého priemeru) v porovnaní s obdobím 1981 – 2010.

V dôsledku uvedených podmienok sa výraznejšie zlepšila situácia v okolí Žiliny, Prešova a Spišských Vlachov, aj keď sucho v daných lokalitách ešte nebolo ukončené. Vlahová bilancia sa zhoršovala predovšetkým na juhu Slovenska, kde bolo zrážok najmenej. Tu zaznamenávame zväčša mierne sucho.

Vyhliadka do 19.8.2018

V tomto týždni neočakávame významnejšie zrážky. Tie sa môžu vyskytnúť v utorok pri prechode studeného frontu, avšak predovšetkým na severe Slovenska. Hodnoty výparu na západe Slovenska mierne klesnú, preto očakávame ustálenú situáciu vlahovej bilancie bez zásadnejšej zmeny oproti súčasnému stavu. Na východe krajiny sa výpar zvýši, preto tu očakávame zhoršovanie vlahovej bilancie a prehlbovanie sucha. Situáciu môžu lokálne ovplyvniť búrky.