SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Dážď Zobraziť výstrahy

01 OKT 2018

Monitoring sucha na Slovensku k 30.9.2018

1.10.2018 | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA

Monitoring sucha na Slovensku k 30.9.2018

V uplynulom týždni sme zaznamenali len veľmi nízke, alebo nulové úhrny zrážok. Len v okolí Podolínca sa vyskytli výdatnejšie zrážky (viac ako 8 mm/týždeň). Na väčšine Slovenska však týždenný úhrn predstavoval len 0 – 4 mm). Naopak, síce chladnejšie, ale slnečné a na konci týždňa veterné počasie vytváralo vhodné podmienky pre výpar. Ten sa pohyboval na väčšine územia v intervale 9 – 15 mm/týždeň, čo predstavuje normálne hodnoty pre toto obdobie pri porovnaní s dlhodobým priemerom 1981 – 2010.

Vplyvom toho bola vlahová bilancia na väčšine ustálená (bez výraznejších zmien oproti predchádzajúcemu týždňu), príp. mierne klesala. Mierne až veľmi suché podmienky naďalej pokračujú na východe Slovenska, ale mierne sucho sa objavuje už aj na juhu stredného Slovenska. CMI index sa vplyvom nízkych teplôt vzduchu začína vzhľadom na metodiku výpočtu približovať k 0, čo je typická hodnota pre zimné obdobie.

Vyhliadka do 7.10.2018

V tomto týždni opäť očakávame len nulové, alebo veľmi nízke úhrny zrážok. Hodnoty potenciálneho výparu sa budú aj naďalej pohybovať na úrovni normálnych hodnôt (1981 - 2010). Vzhľadom na fakt, že dlhodobo nízke úhrny zrážok pozorujeme nielen na východe, ale aj na západe krajiny, kde v budúcom týždni už nebudú do výpočtu aktuálnych hodnôt indexov sucha vstupovať vysoké úhrny zo začiatku septembra, očakávame výrazné zhoršenie vlahovej bilancie aj v tejto oblasti. Výrazné sucho bude aj naďalej pretrvávať na východe Slovenska.

Od októbra 2018 do marca 2019 bude prebiehať monitoring meteorologického sucha aj naďalej v týždennom režime, avšak textové zhodnotenie bude pripravované súhrnne raz mesačne (po ukončení konkrétneho mesiaca).skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑