SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchBúrky Zobraziť výstrahy

05 NOV 2018

Monitoring sucha na Slovensku k 31.10.2018

5.11.2018 | LÍVIA LABUDOVÁ, MAROŠ TURŇA

Monitoring sucha na Slovensku k 31.10.2018

Mesiac október bol charakteristický jednak výrazným zrážkovým deficitom, ale najmä slnečným a teplým počasím, ktoré podmieňovalo vysoké hodnoty potenciálneho výparu. Najnižšie mesačné úhrny zrážok sa vyskytovali na západe Slovenska, kde dosahovali hodnoty od 11 do 20 mm (napr. Žihárec – 11,9 mm, Hurbanovo – 12,3 mm, Podhájska – 13,8 mm). Naopak, najvyšší mesačný úhrn zrážok sa vyskytol v Oravskej Lesnej (96,3 mm).

Na druhej strane, slnečné a teplé počasie vytváralo vhodné podmienky pre vysoký potenciálny výpar, ktorý bol zvýrazňovaný aj nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu a veterným počasím počas niektorých dní. Na väčšine monitorovaných staníc boli hodnoty výparu počas 2/3 mesiaca nadnormálne (vyššie ako 125 % dlhodobého priemeru 1981 - 2010). Na niektorých staniciach Kuchyňa, Senica, Žihárec, Mochovce, Košice a Michalovce sa vyskytlo dokonca 11 – 16 dní so silne nadnormálnym potenciálnym výparom (nad 150 % dlhodobého priemeru 1981 - 2010). Normálne hodnoty výparu dosahovali iba niektoré stanice na strednom a východnom Slovensku.

Tieto podmienky sa odzrkadlili na postupne sa prehlbujúcom meteorologickom suchu, ktoré bolo od začiatku mesiaca pozorované predovšetkým v južnej polovici Slovenska. Mierne suché podmienky podľa štandardizovaného zrážkového a evapotranspiračného indexu (SPEI) sa postupne prehĺbili do veľmi suchých a lokálne až extrémne suchých podmienok. Vplyvom aj naďalej pretrvávajúcich podmienok priaznivých pre zhoršovanie vlahovej bilancie, prebieha prehlbovanie sucha aj na začiatku novembra.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑