09 MÁJ 2016

Monitoring sucha na Slovensku k 8.5.2016

9.5.2016 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 2.5. - 8.5.2016 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Slovensku z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. 

Na začiatku uplynulého týždňa sa vyskytli dlho očakávané zrážky na väčšine územia, s výnimkou severovýchodného a juhovýchodného Slovenska. Z tohto dôvodu stanice západného a stredného Slovenska, ako aj na Spiši zaznamenali nárast všetkých používaných indexov. Na konci týždňa ich postihol vplyvom slnečného a teplého počasia veľmi mierny pokles hodnôt indexov, avšak podmienky sú stále blízke normálnym až mierne vlhké. Na severo- a juhovýchodnom Slovensku sa vyskytli len veľmi nevýrazné zrážky v druhej polovici týždňa, ktoré zabezpečili stagnáciu, alebo len minimálne zlepšenie podmienok. Stanice tak síce dosiahli hodnoty indexu SPEI tesne nad hranicou -1, o definitívnom ukončení sucha tu však hovoriť nemôžeme.

Vyhliadka do 15.5.2016

V tomto týždni očakávame spočiatku slnečné, teplé a bezzrážkové počasie, čo podmieni dočasný pokles indexov SPI a SPEI. V druhej polovici týždňa však očakávame významnejšie zrážky, ktoré by mali vlahovú bilanciu výraznejšie vylepšiť, vrátane východu krajiny.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑