16 MÁJ 2016

Monitoring sucha na Slovensku k 15.5.2016

16.5.2016 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 9.5. - 15.5.2016 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Slovensku z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. 

V uplynulom týždni prešli územím Slovenska viaceré frontálne systémy, ktoré priniesli výdatné zrážky na celé monitorované územie, vrátane juhovýchodu krajiny. Hodnoty indexov tak výrazne stúpli a na všetkých staniciach sa pohybujú v intervale blízkom normálnym podmienkam až mierne vlhkom. Jedinými stanicami, kde SPEI ešte nevystúpil nad hodnotu 0, a tým sa oficiálne suché obdobie neukončilo sú Michalovce, Vysoká nad Uhom a Orechová. Hodnoty indexu sú však len veľmi tesne pod nulovou hranicou, preto už o suchých podmienkach nemusíme uvažovať ani v týchto oblastiach. Dôležitým faktorom pri zrážkach na väčšine územia bolo ich dlhé trvanie, čo umožnilo postupné vsakovanie do pôdy a dopĺňanie chýbajúcej vlahy v nej.

Vyhliadka do 22.5.2016

V tomto týždni už neočakávame výraznejšie zrážky. Menšie úhrny zrážok sa môžu vyskytnúť vo východnej polovici Slovenska na konci pracovného týždňa. Aj napriek očakávanému postupnému otepľovaniu zostane vlahová bilancia pomerne stabilná a výraznejšie zmeny v hodnotách indexov neočakávame.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑