23 MÁJ 2016

Monitoring sucha na Slovensku k 22.5.2016

23.5.2016 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 16.5. - 22.5.2016 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Slovensku z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. 

V uplynulom týždni sme zaznamenali v západnej polovici Slovenska len nevýznamné úhrny zrážok, pričom na východe územia ich spadlo o niečo viac. Vďaka zrážkam a relatívne nižším teplotám vzduchu v 19. týždni sa však vlahová bilancia  v minulom týždni výrazne nezhoršovala. Mala skôr ustálený, alebo len veľmi mierne klesajúci charakter. Preto na celom území Slovenska pozorujeme momentálne podmienky blízke normálnym.

Vyhliadka do 29.5.2016

V tomto týždni očakávame na jeho začiatku výraznú búrkovú činnosť, ktorá je očakávaná na mnohých územiach krajiny. Búrky sú však typické svojím lokálnym charakterom, čo sa môže prejaviť aj na len lokálnom zlepšení vlahovej bilancie. Počas zvyšku týždňa očakávame teplé počasie podporujúce výpar, čo povedie k postupnému poklesu sledovaných indexov.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑