30 MÁJ 2016

Monitoring sucha na Slovensku k 29.5.2016

30.5.2016 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 23.5. - 29.5.2016 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Slovensku z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. 

Uplynulý týždeň bol na svojom začiatku a konci sprevádzaný búrkovou činnosťou, ktorá priniesla na mnohé lokality výdatnejšie zrážky. Kým na začiatku týždňa frontálne rozhranie prinieslo zrážky na celé územie Slovenska, posledné dni sme zaznamenali skôr lokálne búrky. Zhruba od polovice týždňa prevládalo veľmi teplé a slnečné počasie, ktoré podmienilo denný výpar prevažne v intervale 4 až 5 mm. Tieto podmienky sa prejavili vo zväčša ustálených, alebo len mierne klesajúcich hodnotách indexov SPI a SPEI. Výnimkou sú podtatranský a spišský región, kde oba indexy výraznejšie klesli a zaznamenali sme začiatok nového suchého obdobia. Suchšie podmienky sa vyskytujú aj vo východnej polovici Východoslovenskej nížiny (stanice Michalovce, Orechová), kde sa kladné hodnoty indexov SPI a SPEI od začiatku apríla ešte nevyskytli. Na zvyšných staniciach máme podmienky dlhodobo normálnym pre toto obdobie. Na Východoslovenskej nížine už postupne klesá aj index CMI. V Michalovciach a Vysokej nad Uhom už je približne -0,4.

Vyhliadka do 5.6.2016

V polovici tohto týždňa by sa mali  zrážky vyskytnúť na západnom a strednom Slovensku, pričom na severe a východe Slovenska očakávame zrážky skôr až ku koncu týždňa. Výnimkou bude opäť Východoslovenská nížina, kde budú zrážky len nevýrazné. Pravdepodobný je výskyt búrok, ktoré môžu lokálne priniesť výrazne úhrny. V druhej polovici týždňa očakávame aj mierne nižšie teploty vzduchu a vyššiu relatívnu vlhkosť vzduchu, čo povedie k nižšiemu výparu, ktorý by sa mal pohybovať na väčšine územia v intervale 2 až 3 mm za deň. Očakávame preto ustálený stav vlahovej bilancie. skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑