13 JÚN 2016

Monitoring sucha na Slovensku k 12.6.2016

13.6.2016 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 6.6. - 12.6.2016 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Slovensku z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. 

V uplynulom týždni sme zrážky zaznamenali len na západnom Slovensku a na severe stredného Slovenska. Takmer úplne bez zrážok bol východ krajiny, kde sme zaznamenali aj nižšiu relatívnu vlhkosť vzduchu a vyššie maximálne teploty vzduchu prevažne v druhej polovici týždňa, čo podmienilo aj vyšší výpar v porovnaní so západom Slovenska. Výsledkom sú normálne až mierne vlhké podmienky práve na západe krajiny, pričom na strednom a východnom Slovensku najmä indexy SPI a SPEI výrazne klesali. Najhoršie je na tom Košický a Prešovský kraj, v ktorých stanice zaznamenávajú mierne až závažné sucho. Zrážkový deficit je pritom výraznejší než celkový vlahový, nakoľko zrážkový index SPI v Gánovciach, Poprade a Spišských Vlachoch klesol dokonca pod hodnotu -2, čo je už extrémny deficit zrážok pre toto obdobie.

Vyhliadka do 19.6.2016

V tomto týždni očakávame len nízke úhrny zrážok, aj to najmä v západnej polovici Slovenska. Výnimkou tu bude pravdepodobne centrálna časť Podunajskej nížiny, ktorá podobne ako východná polovica krajiny nezaznamená žiadne, alebo len veľmi nevýrazné zrážky. V druhej polovici týždňa sa k k tomu pridruží aj teplé, výsušné počasie, nakoľko relatívna vlhkosť vzduchu bude pomerne nízka. To povedie k ďalšiemu výraznému poklesu všetkých monitorovaných indexov, predovšetkým na východe, kde môžu ich hodnoty klesnúť pod hodnotu -2 na väčšom území.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑