20 JÚN 2016

Monitoring sucha na Slovensku k 19.6.2016

20.6.2016 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 13.6. - 19.6.2016 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Slovensku z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. 

V uplynulom týždni boli zrážkovo bohatými najmä regióny západnej polovice Slovenska. Tam, kde zaznamenávame najväčšie sucho boli zrážky len nízke, preto k výraznejšiemu zlepšeniu nedošlo. Naďalej pretrvávajú výrazné lokálne rozdiely v rámci regiónov. Príkladom môže byť Východoslovenská nížina, kde ani jedna z monitorovaných staníc nezaznamenala úhrn vyšší ako 15 mm (Milhostov), ale niektoré zrážkomerné stanice zaznamenali aj úhrny vyše 30 mm. Podobne je to aj na Podunajskej nížine. Situáciu na východe krajiny zhoršoval aj vysoký výpar vplyvom nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu a dlhého trvania slnečného svitu. Na západe krajiny boli hodnoty týchto parametrov v porovnaní s východom priaznivejšie.

 

Vyhliadka do 26.6.2016

V tomto týždni okrem pondelkových úhrnov neočakávame výraznejšie zrážky na Slovensku. Objavovať sa ale môžu búrky, ktoré budú mať len lokálny vplyv na vlahovú bilanciu. Situáciu bude zhoršovať aj veľmi teplé počasie s pomerne nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu. To povedie k ďalšiemu výraznému zhoršeniu sucha najmä v Prešovskom kraji, kde sa hodnoty indexov SPI a SPEI už teraz pohybujú v intervale veľmi až extrémne suchých podmienok.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑