04 JÚL 2016

Monitoring sucha na Slovensku k 3.7.2016

4.7.2016 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 27.6. - 3.7.2016 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Slovensku z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. 

V uplynulom týždni sme zaznamenali zrážky zväčša len na konci týždňa. Najmenej ich spadlo v okolí Žiaru nad Hronom, Sliača a Banskej Štiavnice. Prevládalo pritom veľmi teplé počasie a nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Takéto podmienky priali poľnohospodárom pri začiatku žatvy ozimín, avšak vlahová bilancia pre ostatné plodiny bola ustálená na západnom a časti východného Slovenska, resp. klesala na zvyšku Slovenska. Našli sa ale aj miesta so zlepšením vlahovej bilancie, konkrétne v oblasti Spiša a podtatranského regiónu. Stále platí, že najhoršia situácia je v okolí Bardejova, Tisinca a Medzilaboriec.

Vyhliadka do 10.7.2016

V tomto týždni neočakávame žiadne výraznejšie zrážky. Výnimkou môžu byť len lokality s búrkovou činnosťou. Teplota vzduchu by však mala byť o niečo nižšia než v uplynulom týždni, čo by malo prispieť aj k nižšiemu výparu. Z tohto dôvodu neočakávame výraznejšie zmeny vo vlahovej bilancii.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑