11 JÚL 2016

Monitoring sucha na Slovensku k 10.7.2016

11.7.2016 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, MGR. MAROŠ TURŇA

Týždenná správa pre 4.7. - 10.7.2016 v rámci monitoringu sucha informuje o aktuálnej situácii sucha na Slovensku z klimatologického hľadiska za uvedený týždeň. Monitoring sucha prebieha prostredníctvom štyroch indexov sucha - SPEI, SPI, CMI, ktorých priebeh je znázornený v grafoch. 

V uplynulom týždni sme len zriedka zaznamenali významnejšie zrážky, ktoré mali pôvod v postupujúcom studenom fronte na konci týždňa. Vyskytovali sa však takmer výlučne na diagonále od Kysúc a Oravy, cez východnú časť Nízkych Tatier až po juhovýchod Slovenska. Okolie Michaloviec a Orechovej zasiahla aj búrka v strede týždňa, kedy v Michalovciach spadlo viac ako 24 mm. Východná časť krajiny pritom zaznamenávala aj o niečo nižšie maximálne teploty vzduchu v porovnaní so západom Slovenska. To sa odzrkadlilo aj na výške výparu. Kým výpar dosahoval hodnoty do 5 mm/deň na Východoslovenskej nížine, na Podunajskej nížine to bolo od 5 do 6,5 mm/deň. Poveternostné podmienky tak viedli k poklesu indexov sucha na viacerých monitorovaných staniciach. V okolí Topoľčian SPI, aj SPEI vykazujú extrémne sucho, pričom aj CMI dosiahol interval pre veľmi suché podmienky. Podobne sú na tom aj Medzilaborce, pričom výraznejšie klesajúcu tendenciu zaznamenáva aj Bardejov. Naopak, výraznejšie zlepšenie bolo zaznamenané na juhovýchode Slovenska.

Vyhliadka do 17.7.2016

V úvode tohto týždňa očakávame podmienky vhodné pre vysoký výpar, ktorý by sa na Podunajskej a Východoslovenskej nížine mal pohybovať nad 7 mm/deň. Počas týždňa by mali prejsť Slovenskom dve frontálne rozhrania, pričom zrážkovo, aj teplotne by malo byť výraznejšie rozhranie na konci pracovného týždňa, kedy očakávame výrazne úhrny zrážok na celom území Slovenska. To by sa malo odraziť aj na priebehu indexov, ktoré budú mať klesajúcu tendenciu v prvej polovici týždňa a výraznejšie stúpajúcu v jeho druhej polovici. skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑