SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchVietor Zobraziť výstrahy

04 SEP 2017

Monitoring sucha na Slovensku k 3.9.2017

4.9.2017 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, PHD., MGR. MAROŠ TURŇA

Monitoring sucha na Slovensku k 3.9.2017

V uplynulom týždni sme nezaznamenali výraznejšie zmeny vo vlahovej bilancii na Slovensku. Zrážky sme zaznamenali až v jeho závere, pričom na západe Slovenska boli len pomerne nevýrazné. Lepšie na tom bolo len Záhorie (týždenný úhrn cca 15 mm). Najmenej zrážok spadlo v Bratislave na letisku (menej ako 2 mm), naopak najvýdatnejšie zrážky spadli v okolí Rimavskej Soboty (viac ako 46 mm). Hodnoty výparu sa v porovnaní s predošlým týždňom výraznejšie nemenili. Podunajská a Záhorská nížina preto aj naďalej zaznamenáva sucho, ktoré síce nevykazuje vysokú intenzitu, ale veľmi dlhé trvanie. Stredné a východné Slovensko zaznamenávajú prevažne normálne podmienky. Výnimkou je najmä okolie Orechovej na Východoslovenskej nížine, kde monitorujeme pre toto obdobie až extrémne vlhké podmienky. Týždenné úhrny sú tu dlhodobo pomerne vysoké a prevyšujú výpar v danej oblasti, čo nie je veľmi bežné pre toto obdobie.

Vyhliadka do 10.9.2017

V nasledujúcom týždni neočakávame výraznejšie zmeny vo vlahovej bilancii. Výpar síce mierne klesne, vplyvom nižších teplôt vzduchu a kratšieho trvania slnečného svitu, ale zrážky by sa vyskytovať nemali. V závere týždňa očakáva predpovedný model ECMWF zrážky. Ich výskyt je predpokladaný najmä v oblasti stredného Slovenska, preto ukončenie sucha na západe krajiny neočakávame ani v priebehu tohto týždňa.skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑