11 SEP 2017

Monitoring sucha na Slovensku k 10.9.2017

11.9.2017 | MGR. LÍVIA LABUDOVÁ, PHD., MGR. MAROŠ TURŇA

Monitoring sucha na Slovensku k 10.9.2017

V uplynulom týždni sme zaznamenali len veľmi nízke úhrny zrážok, pričom na lokalitách ako Bratislava – letisko a Nitra sa zrážky nevyskytli vôbec. V ostatných častiach Slovenska napršalo v priebehu týždňa len od 0,2 do 5 mm. Výnimkou bola Oravská Lesná (viac ako 20 mm) a severovýchod Slovenska (približne 11 mm). Výpar bol v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nižší a svoje maximum dosiahol v sobotu v okolí Piešťan (5,4 mm/deň). Podmienený bol nielen slnečným a teplým počasím, ale aj pomerne rýchlym prúdením vetra, ktoré zosilňovalo výsušný charakter počasia. Hodnoty výparu v posledných týždňoch neovplyvňuje len charakter počasia, ale prirodzene klesajú aj vplyvom skracujúcich sa dní,  a tým kratším trvaním slnečného svitu. V dôsledku týchto podmienok sme zaznamenali mierny pokles vlahovej bilancie na niektorých lokalitách Podunajskej a Záhorskej nížiny. Mierne suché podmienky už dlhšie pretrvávajú aj v oblasti Košíc, Prešova a Čaklova.

Vyhliadka do 17.9.2017

V tomto týždni očakávame ďalší pokles hodnôt výparu vplyvom nižších teplôt vzduchu, ale aj oblačného počasia na začiatku a konci týždňa. Zrážky sú očakávané na celom území Slovenska, výdatnejšie predovšetkým v jeho strednej časti, na začiatku týždňa, ale ich výskyt v menšom množstve je možný aj počas víkendu. V dôsledku toho očakávame na viacerých miestach výraznejšie zlepšenie vlahovej bilancie. Problematickým pravdepodobne zostane južná polovica Podunajskej nížiny, ale aj Košická kotlina a zhoršenie vlahovej bilancie očakávame aj na Východoslovenskej nížine. 



skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑