SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na   Povodeň Zobraziť výstrahy

Príspevky prezentované na konferencii

Odborný seminár pri príležitosti osláv Dňa Dunaja 2014 


           Predslov

Program seminára

           Vlastimil Žáček, Danica Lešková
           Snehový model Dunaja

           Katarína Matoková, Peter Smrtník
           Dunaj opäť ukázal svoju silu

           Michaela Bírová, Valéria Wendlová
           Varovania z EFASu a povodeň v balkánskej časti povodia Dunaja v máji 2014
 
           Pavel Šťastný, Maroš Turňa
         
  Manažment sucha – Zhodnotenie rokov 2011 a 2012 podľa indexov sucha
 
           Zuzana Danáčová, Viliam Šimor, Peter Škoda, Lotta Blaškovičová, Jana Poórová
           
Manažment sucha – Zhodnotenie rokov 2011 a 2012 z pohľadu výsledkov monitorovania povrchových vôd Slovenska
 
           Eugen Kullman
           
Manažment sucha – Zhodnotenie rokov 2011 a 2012 z pohľadu výsledkov monitorovania podzemných vôd Slovenska
 

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑