Povodie Hrona

ZOZNAM MIEST ODBEROV KVALITY POVRCHOVÝCH VÔD ZA OBDOBIE 2000 - 2001

Por. číslo Mapové číslo NEC Tok - miesto odberu vzorky Riecny km Pocet km
Povodie: HRON          
1 H1 R008000D HRON - VALKOVNA 261,30 24
2 H4 R028000D HRON - VALASKÁ 217,00 24
3 H5 R036500D CIERNY HRON - ÚSTIE 0,05 24
4 H7 R064000D HRON - ŠALKOVÁ 181,40 24
5 H8 R095010D HRON - BANSKÁ BYSTRICA 175,80 24
6 H9 R095020D BYSTRICA - BANSKÁ BYSTRICA 2,10 24
7 H11 R112000D HRON - SLIAC 161,10 24
8 H75 R118000D SLATINA - POD HRINOVOU 46,00 12
9 H16 R146010D ZOLNÁ - ÚSTIE 0,50 24
10 H60 R113010D NERESNICA - ÚSTIE 0,05 24
11 H17 R153500D SLATINA - ÚSTIE 0,30 24
12 H18 R156000D HRON - BUDCA 148,20 24
13 H21 R185000D HRON - ŽIAR NAD HRONOM 131,50 24
14 H22 R223010D HRON - ŽARNOVICA 112,00 24
15 H25 R247000D HRON - KALNÁ NAD HRONOM 63,70 24
16 H26 R296510D SIKENICA - ÚSTIE 2,70 24
17 H70 R365010D HRON - KAMENICA 1,70 24

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑