Povodie Ipľa

ZOZNAM MIEST ODBEROV KVALITY POVRCHOVÝCH VÔD ZA OBDOBIE 2000 - 2001

Por. číslo Mapové číslo NEC Tok - miesto odberu vzorky Riecny km Pocet km
Povodie: IPEĽ          
1 H69 I004020D IPEA - POD VN MÁLINEC 179,50 24
2 H30 I043000D SUCHÁ - PRŠA 3,10 24
3 H31 I028000D IPEA - HOLIŠA 143,20 24
4 H32 I066010D KRIVÁNSKY POTOK - NAD LUCENCOM 5,40 24
5 H33 I066020D KRIVÁNSKY POTOK - POD LUCENCOM 4,20 24
6 H34 I087000D IPEA - RAPOVCE 137,90 24
7 H72 I089000D IPEA - KALONDA 130,50 23
8 H36 I150000D KRTÍŠ - NOVÁ VES 11,60 24
9 H37 I161010D IPEA - SLOVENSKÉ DARMOTY 89,50 24
10 H39 I228510D KRUPINICA - NAD ŠAHAMI 1,10 24
11 H67 I268000D ŠTIAVNICA - ÚSTIE 1,10 24
12 H74 I279001D IPEA - KUBÁNOVO 38,30 24
13 H71 I283000D IPEA - SALKA 12,00 24

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑