Povodie Slanej

ZOZNAM MIEST ODBEROV KVALITY POVRCHOVÝCH VÔD ZA OBDOBIE 2000 - 2001

Por. číslo Mapové číslo NEC Tok - miesto odberu vzorky Riecny km Pocet km
Povodie: SLANÁ          
1 H43 S011000D SLANÁ - NAD ROŽNAVOU 55,80 24
2 H44 S017010D SLANÁ - POD ROŽNAVOU 49,20 24
3 H45 S048020D ŠTÍTNIK - ÚSTIE 1,30 24
4 H46 S053000D SLANÁ - COLTOVO 28,30 24
5 H48 S055000D MURÁN - BRETKA 0,60 24
6 H51 S145010D RIMAVA - HNÚŠŤA 58,00 24
7 H53 S187000D RIMAVA - RIMAVSKÉ JANOVCE 26,50 24
8 H73 S131010R SLANÁ - SAJÓPUSPÓKI 0,00 24

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑