Povodie Bodvy

ZOZNAM MIEST ODBEROV KVALITY POVRCHOVÝCH VÔD ZA OBDOBIE 2000 - 2001

Por. číslo Mapové číslo NEC Tok - miesto odberu vzorky Riečny km Počet km
Povodie: BODVA          
1 B89 A002000D BODVA - NAD MEDZEVOM 36,40 12
2 B95 A034000D IDA - ÚSTIE 1,80 24
3 B96 A053000D TURŇA - ÚSTIE 2,20 24
4 B97 A053010D BODVA - HOSŤOVCE (HIDVÉGARDO) 0,00 24

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑