Povodie Bodrogu

ZOZNAM MIEST ODBEROV KVALITY POVRCHOVÝCH VÔD ZA OBDOBIE 2000 - 2001

Por. číslo Mapové číslo NEC Tok - miesto odberu vzorky Riečny km Počet km
Povodie: BODROG          
1 B10 B607000D LATORICA - LELES 21,30 24
2 B118 B007010D UDOČ - ČIČAROVCE 2,90 19
3 B11 B027000D LABOREC - KRÁSNY BROD 108,30 24
4 B12 B068000D LABOREC - NAD CIROCHOU 69,90 24
5 B18 B067000D CIROCHA - ÚSTIE 2,10 24
6 B20 B107000D LABOREC - PETROVCE 45,10 24
7 B26 B117000D ŠÍRAVSKÝ K. - ÚSTIE 4,50 18
8 B28 B183000D ŠÍRAVA - LÚČKY 0,00 24
9 B21 B208000D ZÁLUŽICKÝ KANÁL - POD ŠÍRAVOU 2,50 12
10 B22 B127000D LABOREC - LASTOMÍR 31,00 19
11 B111 B136000R ULIČKA - ŠTÁTNA HRANICA 0,20 8
12 B112 B153000R UBLIANKA - POD UBAOU 2,00 8
13 B24 B154000D UH - PINKOVCE 18,50 24
14 B25 B203000D KANÁL REVIŠTIA-BEŽOVCE - KRISTY 11,20 12
15 B29 B213000D ČIERNA VODA-4 - STRETAVA 5,30 12
16 B101 B214000D UH - ÚSTIE 0,05 24
17 B30 B215020D LABOREC - IŽKOVCE 10,30 24
18 B102 B257500D ONDAVA - NAD SVIDNÍKOM 121,50 24
19 B31 B287010D LADOMÍRKA - NAD SVIDNÍKOM 2,20 12
20 B32 B287030D ONDAVA - POD SVIDNÍKOM 113,90 24
21 B33 B330000D ONDAVA - PRÍTOK DO VN DOMAŠA 91,40 24
22 B34 B343000D VN DOMAŠA - PRIEHRADNÝ MÚR 72,30 24
23 B36 B342000D OAKA - ÚSTIE 1,20 12
24 B39 B400010D ONDAVA - NIŽNÝ HRUŠOV 42,00 24
25 B40 B410000D TOPAA - GERLACHOV 118,60 23
26 B43 B502000D TOPAĽA - HANUŠOVCE 47,70 24
27 B44 B534000D TOPAĽA - POD VRANOVOM 15,30 24
28 B47 B575000D TRNÁVKA-1 - ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE 7,50 24
29 B48 B595000D ONDAVA - BREHOV 4,20 24
30 B50 B634000D SOMOTORSKÝ KANÁL - SOMOTOR 3,60 24
31 B51 B615000D BODROG - STREDA NAD BODROGOM 6,00 24
32 B52 B663000D ROŇAVA-1 - SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 2,20 24

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑