SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Nízke teploty Zobraziť výstrahy

Kontakt

Kontaktné adresy

Vedúci Odboru Podzemné vody, SHMÚ:

Ing. Eugen Kullman, PhD.
Odbor Podzemné vody
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel.: 02/594 15 451
e-mail: eugen.kullman@shmu.sk
 

Vedúci úlohy Monitorovanie a hodnotenie množstva a kvality podzemných vôd - hydrologické siete kvantita a kvalita, SHMÚ:

RNDr. Ján Gavurník
Odbor Podzemné vody
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel.: 02/594 15 470
e-mail: jan.gavurnik@shmu.sk
 

Vedúci úlohy Posudková a expertízna činnosť odboru Podzemné vody, SHMÚ:

Ing. Katarína Možiešiková
Odbor Podzemné vody
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
tel.: 02/594 15 125
e-mail: katarina.moziesikova@shmu.sk

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑