Ciele monitorovacieho subsystému

Meteorologické družicové merania

Ciele monitorovacieho subsystému

Meteorologické družicové merania slúžia pre sledovanie plošného rozloženia oblačnosti a pre meranie radiačných vlastností atmosféry a oblačnosti.
Priestorové rozlíšenie obrazov v subsatelitnom bode pre pásma IR a WV je 4x4 km2 a pre pásmo VIS 2 km2, čo umožňuje rozpoznať detaily a identifikovať oblačnosť pomocou tzv. textúry obrazu. Radiačná teplota v pásme IR zobrazuje teplotu hornej hranice hustej oblačnosti alebo teplotu zemského povrchu v kombinácii s radiačnou teplotou riedkej oblačnosti. Radiačná teplota v pásme WV zobrazuje rozloženie koncentrácie vodnej pary v hornej polovici troposféry. Jas viditeľného kanála po kalibrácii na výšku Slnka predstavuje albedo oblačnosti a zemského povrchu.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑