Štruktúra dátovej základne parciálneho informačného systému

Meteorologické družicové merania

Metainformácie o databáze

Archívne údaje pozostávajú z produktov prevažne vo forme rastrových obrázkov a vo forme binárnych dát. Tieto sú uložené mimo prostredie KMIS.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑