Ciele monitorovacieho subsystému

Sieť staníc s klimatologickým programom pozorovania

Ciele monitorovacieho subsystému

Tento monitorovací subsystém získava komplexné a celoplošné údaje o stave a vývoji klimatického systému, ktoré slúžia pre klimatologickú službu a informácie pre rôzne oblasti hospodárskeho a spoločenského života, pre sledovanie variability a zmien klímy, pre skúmanie a poznanie procesov v klimatickom systéme. Pre posudzovanie a analýzu stavu klimatického systému a jeho vývoja majú význam len dlhodobé, kvalitné a homogénne merania a pozorovania.

Pre posudzovanie a analýzu stavu klimatického systému a jeho vývoja majú význam len dlhodobé, kvalitné a homogénne merania a pozorovania. Kým pre výpočet klimatických charakteristík , za predpokladu stacionárneho chovania sa systému, sú postačujúce 50-ročné, niekedy i 30-ročné rady pozorovania, pre skúmanie zmien klímy sa vyžadujú 100-ročné rady a dlhšie. Pravidelné merania v sieti klimatologických staníc začali v polovici 19. storočia.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑