SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teplotyVietorBúrky Zobraziť výstrahy

Monitorovacia sieť, merané veličiny a metódy monitorov

Sieť na meranie slnečnej radiácie vrátane celkového atmosférického ozónu

6.1. Slnečná radiácia

Monitorovacia sieť, merané a pozorované veličiny a metódy monitorovania

 

MONITOROVACIA SIEŤ

Monitorovacia sieť na meranie slnečnej radiácie pozostáva zo 7 staníc, na meranie slnečného žiarenia sa využíva aj subsystém siete pozemných synoptických staníc (na 22 automatických staniciach vykonáva meranie globálneho žiarenia). Špecializovaná sieť staníc je znázornená v "Mape staníc, merajúcich slnečnú radiáciu a atmosférický ozón" a súradnice staníc sú v "Zozname staníc, merajúcich slnečnú radiáciu a atmosférický ozón"

MERANÉ A POZOROVANÉ VELIČINY


Merania 1 - 5 veličín na 7 staniciach sa vykonáva kontinuálne, záznamy v hodinových sumách (v strednom miestnom čase) sa získavajú integrovaním nameraných údajov. Údaje sa spracovávajú na PC a ukladajú v databázovom systéme KMIS. Monitoring intenzity slnečného ultrafialového žiarenia v B-oblasti sa vykonáva na 3 staniciach: Bratislava-Koliba, Košice-letisko a Poprad-Gánovce pomocou UV-Biometerov Model 501. Popis meraných veličín je v tabuľke "Merané veličiny v sieti na meranie slnečnej radiácie a celkového atmosférického ozónu"

Frekvencia a forma zberu údajov je nasledovná: Mesačné hodinové integrované hodnoty na magnetofónovej kazete sú zasielané na SHMÚ poštou začiatkom nasledujúceho mesiaca, integrované hodnoty z nového integrátora sú prenášané po uplynutí mesiaca (v prípade potreby aj skôr) telefónnou linkou. Údaje z automatických staníc sú posielané po sieti do telekomunikačného počítača. Archivovanie údajov je v KMISe.

6.2. Celkový atmosférický ozón

MONITOROVACIA SIEŤ

Kontinuálne merania celkového atmosférického ozónu nad územím Slovenska pomocou Brewerovho ozónového spektrofotometra sa denne vykonávajú na jedinej stanici na Slovensku, v Gánovciach pri Poprade. Popri týchto meraniach sa zároveň pravidelne monitoruje aj intenzita ultrafialového slnečného žiarenia v B-oblasti (UVB) (spektrálne v intervale 290 - 325 nm).

Merania celkového ozónu prebiehajú kontinuálne každý deň a to použitím operácií typu direct sun (DS) resp. zenith (ZS, ZC, ZB) v závislosti od oblačnosti a slnečného svitu. Za jasných nocí okolo splnu je možné získať údaj o celkovom množstve ozónu i analýzou odrazeného žiarenia od mesiaca. Meranie ultrafialového slnečného žiarenia sa uskutočňuje paralelne s meraním ozónu (DS).

Z nameraných údajov sa denne zostavuje správa o výsledku monitorovania.

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑