Povodie Moravy

Zoznam monitorovaných miest odberov kvality povrchových vôd v roku 2003

Povodie MORAVA

Por.
číslo
NEC Mapové číslo Tok Miesto odberu Riečny km
1 M083000D D1 MORAVA BRODSKÉ 79,00
2 M032020D D2 MYJAVA NAD MYJAVOU 67,80
3 M032010D D3 MYJAVA POD MYJAVOU 60,40
4 M046020D D4 BREZOVSKÝ POTOK OSUSKÉ 1,70
5 M065010D D7 TEPLICA POD SENICOU 0,80
6 M072010D D8 MYJAVA DOJC 23,90
7 M082000D D9 MYJAVA KÚTY 3,00
8 M103000D D10 MORAVA MORAVSKÝ JÁN 67,10
9 M095000D D11 RUDAVA MALÉ LEVÁRE 4,10
10 M118020D D12 MORAVA GAJARY 44,50
11 M111000D D44 MALINA JAKUBOV 19,60
12 M117010D D13 MALINA ZOHOR 4,20
13 M128040D D14 MLÁKA POD DEVÍNSKOU NOVOU VSOU 0,50
14 M128020D D15 MORAVA DEVÍNSKA NOVÁ VES 1,50


* sledované v rámci monitoringu hraničných tokov (analýzy realizuje VÚVH a SVP,š.p.)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑