Povodie Dunaja

Zoznam monitorovaných miest odberov kvality povrchových vôd v roku 2003

Povodie DUNAJ

Por.
číslo
NEC Mapové číslo Tok Miesto odberu Riečny km
15* D002012D D61 DUNAJ KARLOVA VES 1873,00
16* D002050D D62 DUNAJ BRATISLAVA - ľavý breh 1869,00
17* D002051D D63 DUNAJ BRATISLAVA - stred 1869,00
18* D002052D D64 DUNAJ BRATISLAVA- pravý breh 1869,00
19* D092001D D75 PRIESAKOVÝ KANÁL ČUNOVO 0,00
20* D085001D D76 MOŠONSKÉ RAMENO ŠT. HRANICA 0,00
21* D011000D D65 DUNAJ RAJKA 1848,00
22 D007010D D21 DUNAJ GABČÍKOVO 1819,60
23* D017000D D67 DUNAJ MEDVEĎOV 1806,00
24* D034051D D69 DUNAJ KOMÁRNO STRED 1768,00
25 D084000D D28 DUNAJ ŠTÚROVO 1718,80


* sledované v rámci monitoringu hraničných tokov (analýzy realizuje VÚVH a SVP,š.p.)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑