Povodie Malého Dunaja

Zoznam monitorovaných miest odberov kvality povrchových vôd v roku 2003

Povodie MALÝ DUNAJ

Por.
číslo
NEC Mapové číslo Tok Miesto odberu Riečny km
26 W604010D D29 MALÝ DUNAJ BRATISLAVA 126,00
27 W610500D D31 MALÝ DUNAJ MALINOVO 114,70
28 W613500D D33 MALÝ DUNAJ JELKA 81,50
29 W627510D D34 ČIERNA VODA SENEC 31,90
30 W673000D D36 ČIERNA VODA ČIERNA VODA 4,80
31 W713000D D46 KANÁL GABČÍKOVO-TOPOĽNÍKY KÚTNIKY 10,40
32 W723000D D47 CHOTÁRNY KANÁL JÁNOŠÍKOVO NA OSTROVE 11,00
33 W744510D D42 MALÝ DUNAJ KOLÁROVO 2,50


* sledované v rámci monitoringu hraničných tokov (analýzy realizuje VÚVH a SVP,š.p.)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑