Povodie Váhu

Zoznam monitorovaných miest odberov kvality povrchových vôd v roku 2003

Povodie VÁH

Por.
číslo
NEC Mapové číslo Tok Miesto odberu Riečny km
34 V001510D V4 BIELY VÁH VAŽEC 15,00
35 V002540D V5 VÁH NAD LIPTOVSKÝM HRÁDKOM 364,60
36 V007020D V6 BELÁ LIPTOVSKÝ HRÁDOK 0,40
37 V045000D V8 VÁH LISKOVÁ 324,90
38 V052530D V10 REVÚCA RUŽOMBEROK 0,00
39 V055010D V11 VÁH HUBOVÁ 308,80
40 V071510D V16 ORAVA POD NÁDRŽOU TVRDOŠÍN 57,50
41 V095510D V21 ORAVA KRAĽOVANY 0,30
42 V097000D V22 VÁH POD KRPEĽANMI 294,20
43 V140520D V26 TURIEC VRÚTKY 3,50
44 V146500D V27 VÁH DUBNÁ SKALA 270,30
45 V146520D V28 VARÍNKA VARÍN 0,50
46 V179510D V134 VÁH BUDATÍN 252,70
47 V165530D V32 BYSTRICA POD NÁDRŽOU NOVÁ BYSTRICA 19,70
48 V180010D V34 KYSUCA POVAŽSKÝ CHLMEC 0,60
49 V196000D V37 RAJCIANKA ŽILINA 1,50
50 V201010D V38 VÁH POD NÁDRŽOU HRIČOV 247,00
51 V238010D V42 VÁH PÚCHOV 205,00
52 V290500D V46 VÁH TRENČÍN 165,10
53 V275000D V47 VÁH OPATOVCE 157,20
54 V339010D V115 VÁH HLOHOVEC 100,70
55 V355000Z V62 HORNÝ DUDVÁH VEĽKÉ KOSTOĽANY 18,80
56 V356510Z V68 MANIVIER ŽLKOVCE (EBO) 0,50
57 V357000Z V69 HORNÝ DUDVÁH TRAKOVICE 11,00
58 V367000D V57 VÁH NAD SEREĎOU 81,00
59 V380000D V60 VÁH SELICE 47,70
60 V656000D V79 TRNÁVKA MODRANKA 8,10
61 V671510D V80 DOLNÝ DUDVÁH SLÁDKOVIČOVO 11,30
62 V744500D V61 VÁH KOLÁROVO 24,50
63* V787501D V136 VÁH KOMÁRNO 1,50


* sledované v rámci monitoringu hraničných tokov (analýzy realizuje VÚVH a SVP,š.p.)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑