Povodie Nitry

Zoznam monitorovaných miest odberov kvality povrchových vôd v roku 2003

Povodie NITRA

Por.
číslo
NEC Mapové číslo Tok Miesto odberu Riečny km
64 N388000D V82 NITRA NAD KĽAČNOM 165,00
65 N399500D V133 NITRA OPATOVCE NAD NITROU 138,70
66 N400510D V85 HANDLOVKA POD HANDLOVOU 23,00
67 N410510D V86 HANDLOVKA KOŠ 1,20
68 N416000D V88 NITRA CHALMOVÁ 123,80
69 N439010D V90 NITRICA PARTIZÁNSKE 0,20
70 N487500D V94 BEBRAVA KRUŠOVCE 3,40
71 N497000D V96 NITRA NITRIANSKA STREDA 91,10
72 N538000D V97 NITRA LUŽIANKY 65,10
73 N544500D V98 NITRA ČECHYNCE 47,80
74 N590000D V103 ŽITAVA DOLNÝ OHÁJ 2,10
75 N598520D V104 MALÁ NITRA POD ŠURANMI 0,80
76 N775500D V107 NITRA KOMOČA 6,50


* sledované v rámci monitoringu hraničných tokov (analýzy realizuje VÚVH a SVP,š.p.)

skok na menu ↑


skok na začiatok stránky ↑